Podatki

Polacy pracujący w Norwegii mają możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych. Norweskie ustawodawstwo pozwala na skorzystanie ze specjalnych statusów podatkowych obcokrajowcom. Wykorzystanie statusów pozwala na uzyskanie wysokiego zwrotu podatku, nawet rzędu kilkudziesięciu tysięcy koron. Ponadto istnieje możliwość korygowania zeznań podatkowych do kilku lat wstecz i odzyskania należnych pieniędzy.

Najkorzystniejsze rozliczenia podatkowe w Norwegii są często związane z sytuacją rodzinną podatnika i / lub wykonywanym przez niego zawodem. Odpowiedni dobór przysługujących odpisów podatkowych diametralnie zmienia sytuację podatkową danej osoby i pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści finansowych.

 

Skuteczne odzyskanie zwrotu podatku z Norwegii wymaga wiedzy na temat norweskiego ustawodawstwa podatkowego, procedur postępowania administracji skarbowej w Norwegii (norw. Skatteetaten), a także znajomości języka norweskiego. Dlatego warto powierzyć swoje sprawy podatkowe w Norwegii ekspertom z wieloletnim doświadczeniem w rozliczeniach i korektach podatkowych w Norwegii.

Pracujesz w Norwegii i chcesz odzyskać maksymalny zwrot podatku?

 

Sprawdź z naszą pomocą, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać:

Podatki w Norwegii

Status pendler

Podatnik pracuje w Norwegii i podróżuje regularnie do rodziny lub mieszkania w Polsce

 • Odliczenie kosztów zakwaterowania w Norwegii
 • Odliczenie kosztów wyżywienia w Norwegii
 • Odliczenie kosztów podróży między Norwegią a Polską
 • Możliwość połączenia z drugą klasą podatkową

Ile można zyskać na rozliczeniu? 30-40 tys. NOK

Druga klasa podatkowa

Podatnik pracuje w Norwegii a jego współmałżonek nie osiąga dochodów lub ma niskie dochody

 • Zmniejszenie podatku do zapłaty
 • Możliwość połączenia z odpisami pendlera

Ile można zyskać na rozliczeniu? 7-10 tys. NOK

Ulga 10%

Podatnik pracuje w Norwegii i nie przepracował w tym kraju więcej niż 2 lata lub pracuje sezonowo

 • Odliczenie od podatku równowartości 10% rocznych dochodów brutto (maksymalnie 40 tys. NOK)
 • Możliwość połączenia z drugą klasą podatkową

Ile można zyskać na rozliczeniu? 15-25 tys. NOK

Rybak

Podatnik pracuje w Norwegii jako rybak i przebywa na okręcie przez co najmniej 130 dni w ciągu roku

 • Odliczenie od podatku równowartości 30% rocznych dochodów brutto (maksymalnie 150 tys. NOK)
 • Możliwość połączenia ze statusem pendler
 • Możliwość połączenia z drugą klasą podatkową

Ile można zyskać na rozliczeniu? 20-30 tys. NOK

Marynarz

Podatnik jest marynarzem na okręcie pod banderą NOR / NIS przez co najmniej 130 dni w ciągu roku

 • Odliczenie od podatku równowartości 30% rocznych dochodów brutto (maksymalnie 80 tys. NOK)
 • Możliwość połączenia z drugą klasą podatkową
 • Możliwość połączenia z ulgą 10%

 

Ile można zyskać na rozliczeniu? 15-25 tys. NOK

Odsetki kredytowe

Podatnik pracuje w Norwegii i pokrywał koszty odsetek od zaciągniętych kredytów 

 • Odliczenie odsetek od kredytów w Norwegii i Polsce
 • Możliwość połączenia ze statusem pendler
 • Możliwość połączenia z drugą klasą podatkową

Ile można zyskać na rozliczeniu?  5-10 tys. NOK

Odpis rodzicielski

Podatnik pracuje w Norwegii i pokrywa koszty prywatnego przedszkola, świetlicy itp. swoich dzieci

 • Odliczenie od podatku do 25 tys. NOK na pierwsze dziecko i do 15 tys. NOK na każde kolejne dziecko
 • Możliwość połączenia ze statusem pendler
 • Możliwość połączenia z drugą klasą podatkową

Ile można zyskać na rozliczeniu? 10-15 tys. NOK

Odpisy standardowe

Podatnik pracuje w Norwegii i pokrywa niektóre koszty związane z życiem i pracą w tym kraju

 • Odliczenie od podatku składek za związki zawodowe
 • Odliczenie od podatku kosztów dojazdów do pracy
 • Odliczenie od podatku norweskich odsetek kredytowych
 • Odliczenie od podatku programu BSU 

Ile można zyskać na rozliczeniu? 5-10 tys. NOK

Korekty i odwołania podatkowe

Podatnik pracuje w Norwegii i chce dokonać korekt rozliczeń podatkowych za ubiegłe lata

 • Możliwość składania korekty podatkowej za ostatnie 10 lat podatkowych
 • Możliwość poprawienia błędów urzędu skarbowego lub własnych
 • Możliwość wnioskowania o niewykorzystane ulgi podatkowe
 • Możliwość skorzystania z każdego przysługującego statusu podatkowego

Ile można zyskać na rozliczeniu? 30-40 tys. NOK

Chcesz zadać pytanie? Napisz lub zadzwoń do nas!

Zadzwoń do nas
+48 883 999 987

Napisz do nas
info@norekspert.no

Zapraszamy do sprawdzenia wszystkich naszych usług: