Zasiłek rodzinny w Norwegii - podstawowe świadczenie socjalne dla osób posiadających dzieci.

970 NOK miesięcznie na każde dziecko do 18 lat. Tyle może otrzymać osoba pracująca w Norwegii w ramach norweskiego zasiłku rodzinnego (norw. barnetrygd). Wystarczy płacić podatki w Norwegii i mieszkać na stałe z dzieckiem.

Najpopularniejszy zasiłek na dzieci w Norwegii

 

Każdy podatnik pracujący i płacący składki socjalne w Norwegii, ma prawo do pobierania zasiłku rodzinnego na dzieci (norw. barnetrygd). Urzędem odpowiedzialnym za rozpatrywanie prawa do zasiłku oraz jego wypłacanie jest NAV, czyli norweski Urząd ds. Pracy i Polityki Społecznej. Zasiłek przysługuje na dzieci w wieku 0-18 lat, a jego stawka wynosi 970 NOK co miesiąc na każde dziecko.

 

Liczba dzieci nie ma znaczenia w kontekście prawa do zasiłku, wnioskodawca otrzymuje świadczenie na taką liczbę dzieci, które spełniają kryterium wieku i wspólnego zameldowania z osobą wnioskującą. Warunkiem uzyskania świadczenia jest udokumentowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w Norwegii (norw. trygdeavgift). Składki te są odprowadzane do urzędu skarbowego, jeśl dana osoba pracuje w Norwegii lub pobiera opodatkowany zasiłek z NAV, np. zasiłek dla bezrobotnych (norw. dagpenger), zasiłek chorobowy (norw. sykepenger) itp.

 

Spłata nawet do 3 lat wstecz

 

Zasiłek rodzinny można zacząć pobierać już miesiąc po urodzeniu dziecka lub miesiąc po rozpoczęciu pracy w Norwegii. Wnioskodawca może ubiegać się o spłatę zasiłku rodzinnego do 3 lat wstecz. Oznacza to, że nawet jeśli dana osoba podjęła pracę w Norwegii i nie wiedziała o istnieniu świadczenia, ma możliwość odzyskać należne pieniądze za nawet 3 zaległe lata.

 

Świadczenie jest wypłacane tak długo, jak długo osoba zainteresowana odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii i dziecko ma poniżej 18 lat. Prawo do świadczenia wygasa w momencie przerwania opłacania składek lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny na dzieci w Polsce

 

Świadczenie przysługuje również na dzieci, które mieszkają w Polsce, jeśli ich rodzic pracuje w Norwegii i opłaca składki socjalne w tym kraju, podczas gdy w Polsce mieszka jego rodzina, z którą wnioskodawca jest zameldowany. Na takiej samej zasadzie, jak Polacy w Norwegii, o zasiłek mogą wnioskować obywatele innych krajów EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), którzy pracują w Norwegii. Zaliczają się do nich np. Litwini, Rumuni, Czesi i inne narodowości.

 

Zasiłek rodzinny z Norwegii a program “500+”

 

Od kwietnia 2016 w Polsce funkcjonuje program “500+”, na mocy którego można uzyskać 500 zł miesięcznie, zazwyczaj na drugie i każde kolejne dziecko. Pieniądze można również otrzymywać na pierwsze dziecko w przypadku osiągania niskich dochodów. Od momentu wejścia w życie programu “500+” w Polsce, zmianie uległy zasady przyznawania zasiłku rodzinnego z Norwegii dla osób, które pracują w Norwegii, ale ich dzieci mieszkają w Polsce. Zmiany te wynikają z polityki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które obowiązują w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Aby dowiedzieć się szczegółowo, w jaki sposób program “500+” ma wpływ na wnioskowanie o zasiłek rodzinny z Norwegii, warto zapoznać się z osobnym artykułem dotyczącym tej tematyki:

Warunki uzyskania zasiłku rodzinnego z Norwegii - podsumowanie

 

Podsumowując, aby móc wnioskować o zasiłek rodzinny z Norwegii, należy spełniać trzy warunki:

 

1. Dziecko musi być w wieku 0-18 lat,
2. Dziecko musi mieszkać na stałe z rodzicem, który wnioskuje o zasiłek,
3. Rodzic wnioskujący o zasiłek musi opłacać składki społeczne w Norwegii.

 

Spełnienie powyższych warunków musi zostać potwierdzone przez osobę wnioskującą za pomocą odpowiedniej dokumentacji. Poza tym osoba ubiegająca się o zasiłek musi złożyć w NAV podanie o zasiłek rodzinny (norw. krav om barnetrygd).

 

Rozszerzony zasiłek rodzinny dla samotnych rodziców

 

Ustawodawstwo norweskie przewiduje sytuację, w której o świadczenie rodzinne ubiega się tzw. samotny rodzic (norw. enslig forsørger), osoba, która wychowuje dziecko / dzieci samotnie w wyniku np. śmierci drugiego rodzica lub jego nieobecności w życiu dziecka. Osoba samotnie wychowująca dziecko / dzieci może ubiegać się o tzw. rozszerzony zasiłek rodzinny dla samotnego rodzica (norw. utvidet barnetrygd). Uzyskanie prawa do takiej formy świadczenia oznacza, że pobierana co miesiąc całościowa kwota zasiłku rodzinnego jest powiększona o dodatkowe 970 NOK, czyli na jedno dziecko więcej, niż faktyczna liczba dzieci wnioskodawcy.

 

Przykład

 

Kobieta pracuje w Norwegii i wychowuje samotnie dwójkę dzieci poniżej 18 lat. Wnioskuje o rozszerzony zasiłek rodzinny z NAV. Otrzymana przez nią kwota będzie wynosiła 3 x 970 NOK miesięcznie, czyli pełna stawka zasiłku rodzinnego na dwójkę dzieci plus dodatkowe 970 NOK.

 

Poza rozszerzonym zasiłkiem rodzinnym, osoba samotnie wychowująca dzieci może liczyć na tzw. dodatek na małe dzieci (norw. småbarnstillegg). Dodatek przysługuje w sytuacji, gdy samotny rodzic otrzymuje pełne świadczenie przejściowe dla osoby owdowiałej (norw. overgangsstønad), a dziecko ma poniżej 3 lat. Uzyskanie dodatku powoduje, że co miesiąc całościowa kwota zasiłku rodzinnego jest powiększona o dodatkowe 660 NOK.

 

Dokumentacja dla NAV

 

Ubiegając się o zasiłek rodzinny z Norwegii, należy złożyć w NAV wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego (norw. krav om barnetrygd). Oprócz formalnego wniosku, potrzebna jest również następująca dokumentacja:

 

Dokumentacja z Polski:

  • Akty urodzenia dzieci na druku europejskim lub skrócone akty urodzenia w języku polskim przetłumaczone na język angielski lub norweski,

  • Akt małżeństwa (dotyczy tylko osób w związku małżeńskim) na druku europejskim lub skrócony akt małżeństwa w języku polskim przetłumaczony na język angielski lub norweski,

  • Kopia dowodu osobistego lub paszportu - dotyczy tylko wnioskodawcy.

 

Dokumentacja z Norwegii:

  • Umowa o pracę lub inne potwierdzenie zatrudnienia - jeżeli wnioskodawca stara się o spłatę zasiłku wstecz, musi przedstawić wszystkie zawarte umowy dotyczące okresu spłaty, o który wnioskuje. Jeżeli osoba wnioskująca prowadzi działalność gospodarczą, musi przedstawić bilans od księgowego,

  • Zestawienie roczne dochodów od pracodawcy - za ostatni zakończony rok podatkowy,

  • Rejestracja pobytu w Norwegii - tzw. registreringsbevis, dokument wydany przez norweską policję, potwierdzający prawo do pobytu i pracy w Norwegii.

  • Odcinki z pensji od pracodawcy - za aktualny rok podatkowy. Należy przedstawić wszystkie odcinki z pensji za obecny rok,

 

Ustawodawstwo norweskie

 

Do podstawowych aktów prawnych, określających warunki i zasady wnioskowania o zasiłek rodzinny w Norwegii, zaliczają się następujące norweskie ustawy:

 

  • Ustawa o norweskim systemie ubezpieczeń społecznych (norw. Lov om folketrygd; folketrygdloven);
  • Ustawa o norweskim zasiłku rodzinnym (norw. Lov om barnetrygd; barnetrygdloven);
  • Ustawa o wprowadzeniu do norweskiego prawa głównej części Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (norw. Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske samarbeidsområdet; EØS-loven)
Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące zasiłków w Norwegii:

Zasiłki i świadczenia socjalne w Norwegii - słownik norweskich pojęć.

Wnioskując o zasiłki w Norwegii, często można się spotkać z skomplikowaną, norweską terminologią. Znajomość pojęć i terminów stosowanych przez NAV może znacząco ułatwić rozwiązywanie problemów natury urzędowej w Norwegii.

Zasiłek przejściowy (AAP) w Norwegii - zmiany od stycznia 2018 roku.

Od 1. stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany ustawowe dotyczące norweskiego zasiłku przejściowego (AAP). Wśród nich znaleźć można m.in. skrócenie podstawowego okresu pobierania zasiłku oraz ograniczenie możliwości pobierania świadczenia za granicą (np. w Polsce).

Zasiłek rodzicielski w Norwegii - 100% norweskich dochodów podczas opieki nad dzieckiem

Nowo narodzone dziecko wymaga stałej opieki przynajmniej jednego z rodziców. Norweski zasiłek rodzicielski umożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem, bez utraty poprzednich dochodów. Do wykorzystania jest nawet 59 tygodni urlopu z zachowaniem 100% byłych zarobków.

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 500 95 766 lub wypełnij formularz kontaktowy