Zasiłki

Polacy i inni obcokrajowcy pracujący w Norwegii mogą korzystać z norweskich zasiłków, gwarantowanych przez system ubezpieczeń społecznych w tym kraju. Wśród różnych form zabezpieczenia socjalnego można znaleźć przede wszystkim zasiłki związane z narodzinami i posiadaniem dzieci, świadczenia zastępujące dochód w sytuacji utraty pracy, choroby i wiele innych form wsparcia państwowego. Podstawowe warunki uzyskania zasiłków nie są skomplikowane, wystarcza z reguły regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w Norwegii, które są odciągane z wynagrodzenia w ramach zaliczki na podatek.

Skuteczne wnioskowanie o świadczenia socjalne w Norwegii wymaga znajomości przepisów określających zasady funkcjonowania systemu opieki społecznej w Norwegii. Rozwiązanie wielu sytuacji formalno-prawnych dotyczących zasiłków wymaga także znajomości specjalistycznego języka norweskiego. Ponadto należy znać zasady funkcjonowania NAV, czyli norweskiego Urzędu ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Płacisz podatki w Norwegii i chcesz uzyskać przysługujące Tobie zasiłki?

 

Sprawdź z naszą pomocą, o jakie zasiłki możesz wnioskować:

Zasiłki w Norwegii na dzieci

Zasiłek rodzinny

Osoba pracująca w Norwegii otrzymuje zasiłek na dzieci poniżej 18 lat, z którymi jest zameldowana.

 • 970 NOK miesięcznie na każde dziecko poniżej 18 lat
 • Możliwość spłaty zasiłku do 3 lat wstecz
 • Również dotyczy dzieci mieszkających w Polsce

Ile można zyskać na zasiłku? Ponad 200 tys. NOK na każde dziecko przez 18 lat

Zasiłek opiekuńczy

Osoba pracująca w Norwegii otrzymuje zasiłek na dzieci w wieku 13-23 miesięcy, które nie chodzą do państwowego żłobka.

 • 6000 NOK miesięcznie na każde dziecko w wieku 13-23 miesięcy
 • Możliwość spłaty zasiłku do 3 miesięcy wstecz
 • Również dotyczy dzieci mieszkających w Polsce

Ile można zyskać na zasiłku? Ponad 60 tys. NOK na każde dziecko przez 1 rok

Zasiłek rodzicielski

Osoba pracująca w Norwegii korzysta z płatnego urlopu rodzicielskiego na nowonarodzone dziecko. Drugi rodzic wraca do pracy na minimum 75% etatu lub podejmuje studia stacjonarne.

 • 100% norweskich zarobków przez 49 tygodni urlopu rodzicielskiego lub 80% norweskich zarobków przez 59 tygodni urlopu rodzicielskiego do rozdysponowania między obojga rodziców
 • Możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem przez jednego z rodziców bez utraty norweskich dochodów
 • Również dotyczy dzieci mieszkających w Polsce

Ile można zyskać na zasiłku? Do 100% zwykłego norweskiego wynagrodzenia przez ponad rok w trakcie sprawowania opieki nad dzieckiem

Jednorazowa zapomoga (becikowe)

Matka będąca członkiem systemu opieki społecznej w Norwegii otrzymuje jednorazową zapomogę na nowonarodzone dziecko.

 • 61 200 NOK na każde dziecko urodzone w Norwegii
 • Alternatywa dla matek pozbawionych prawa do zasiłku rodzicielskiego

Ile można zyskać na świadczeniu? Ponad 60 tys. NOK jednorazowo na nowonarodzone dziecko

Zasiłki w Norwegii dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych - utrata pracy

Osoba, która straciła pracę w Norwegii otrzymuje zasiłek, który zastępuje dochód z pracy na czas poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.

 • 62,4% zarobków przez maksymalnie 104 tygodnie
 • Możliwość poszukiwania pracy bez utraty dochodów
 • Możliwość przeniesienia zasiłku do Polski na maksymalnie 3 miesiące

Ile można zyskać na zasiłku? Ponad 60% zwykłego norweskiego wynagrodzenia przez nawet 104 tygodnie bezrobocia

Zasiłek dla bezrobotnych - permitting

Osoba, która została skierowana na permittering w Norwegii otrzymuje zasiłek, który zastępuje dochód z pracy na czas trwania permitteringu.

 • 62,4% zarobków przez maksymalnie 49 tygodni w okresie 18 miesięcy,
 • Możliwość odbycia przestoju w pracy lub znalezienia nowej pracy bez utraty dochodów
 • Możliwość pobierania zasiłku z Norwegii będąc w Polsce

Ile można zyskać na zasiłku? Ponad 60% zwykłego norweskiego wynagrodzenia przez nawet 49 tygodni przestoju w pracy

Zasiłki chorobowe i renty w Norwegii

Zasiłek chorobowy

Osoba pracująca w Norwegii, która zachorowała lub doznała urazu, otrzymuje zasiłek, który zastępuje dochód z pracy na czas leczenia i powrotu do zdrowia.

 • 100% norweskich zarobków przez maksymalnie 52 tygodnie
 • Możliwość odbywania leczenia bez utraty dochodów
 • Możliwość odbywania leczenia i pobierania zasiłku w Polsce

Ile można zyskać na zasiłku? 100% zwykłego norweskiego wynagrodzenia przez nawet rok leczenia

Zasiłek przejściowy - AAP

Osoba pracująca w Norwegii, która zachorowała lub doznała urazu i wykorzystała zasiłek chorobowy otrzymuje zasiłek, który zastępuje dochód z pracy na czas trwania leczenia lub rehabilitacji.

 • 66% norweskich zarobków przez maksymalnie 4 lata,
 • Możliwość odbywania leczenia bez utraty dochodów
 • Możliwość odbywania leczenia lub rehabilitacji i pobierania zasiłku w Polsce

Ile można zyskać na zasiłku? Ponad 60% zwykłego norweskiego wynagrodzenia przez nawet 4 lata leczenia lub rehabilitacji

Zasiłek pielęgnacyjny

Osoba pracująca w Norwegii, która musi się zająć ciężko chorym dzieckiem, otrzymuje zasiłek, który zastępuje dochód z pracy na czas sprawowania opieki.

 • 100% norweskich zarobków przez maksymalnie 52 tygodnie oraz 66% norweskich zarobków przez kolejne 4 lata
 • Możliwość sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bez utraty dochodów

Najważniejsza korzyść: Do 100% zwykłego norweskiego wynagrodzenia w trakcie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem

Renta zdrowotna

Osoba, która w wyniku choroby lub urazu traci zdolność do pracy otrzymuje norweską rentę, która zastępuje utracone dochody z pracy.

 • Dożywotnie dochody zastępujące dochód z pracy,
 • Możliwość odbywania leczenia bez utraty dochodów
 • Możliwość odbywania leczenia lub rehabilitacji i pobierania renty w Polsce

Najważniejsza korzyść: Zachowanie dożywotnio dochodu w ramach norweskiej renty w trakcie dalszego leczenia lub rehabilitacji

Zasiłki i renty pośmiertne w Norwegii

Zasiłek pogrzebowy

Rodzina zmarłej osoby, która pracowała w Norwegii, może ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu oraz transportu zwłok w ramach norweskiego zasiłku pogrzebowego.

 • Zwrot realnie poniesionych kosztów pogrzebu osoby zmarłej do kwoty 22 723 NOK
 • Zwrot kosztów transportu zwłok

Renta wdowia

Owdowiały współmałżonek lub partner/partnerka osoby, która pracowała w Norwegii, może ubiegać się o norweską rentę wdowią, która zapewnia dochody po śmierci najbliższej osoby.

 • Uzyskanie dochodu zastępującego dochody zmarłej osoby,
 • Możliwość pobierania renty do momentu przejścia na emeryturę lub wejścia w nowy związek

Renta sieroca

Osierocone dzieci osoby, która pracowała w Norwegii, mogą ubiegać się o norweską rentę sierocą, która zapewnia dochody po śmierci rodzica.

 • Uzyskanie dochodu zastępującego dochody zmarłego rodzica
 • Możliwość pobierania renty do momentu ukończenia nawet 21 lat przez dziecko
Chcesz zadać pytanie? Napisz lub zadzwoń do nas!

Zadzwoń do nas
+48 883 999 987

Napisz do nas
info@norekspert.no

Zapraszamy do sprawdzenia wszystkich naszych usług: