Czy od dochodu w Norwegii zapłacimy podatek w Polsce? - Ulga abolicyjna 2021

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad stosowania ulgi abolicyjnej. Wprowadzono limit odliczenia z tytułu tej ulgi do wysokości 1360 zł oraz kwotę wolną od podatku w wysokości 8000 zł. Jakie konsekwencje ma to dla osób pracujących w Norwegii?

Co to jest ulga abolicyjna?

 

Ulga abolicyjna to inaczej umorzenie określonej części bądź też całości podatku. Najczęściej dotyczy ona rozliczania dochodu, jaki uzyskało się poza granicami kraju. Dochód ten przeważnie jest większy niż 8 tysięcy złotych, więc ograniczenie ulgi abolicyjnej spowoduje, że część osób pracujących w niektórych krajach będzie zmuszonych do zapłacenia w Polsce różnicy podatku. Dotyczy to m.in. Polaków pracujących w Norwegii. Wcześniej ulga abolicyjna mogła spowodować zmniejszenie lub nawet wyzerowania podatku, jaki trzeba było zapłacić w Polsce. Nowe przepisy to zmienią.

 

Nowe przepisy – od kiedy obowiązują?

 

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że:

  • limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że nowe przepisy będą stosowane dopiero podczas rozliczenia rocznego za 2021 rok,

  • dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

Nowe przepisy spowodują, że niektórzy Polacy pracujący w Norwegii będą musieli zapłacić wyższy podatek za 2021 rok. W Norwegii i kilku innych krajach podatek dochodowy jest niższy niż podatek dochodowy w Polsce. Polscy rezydenci podatkowi będą więc musieli dopłacić różnicę kwoty w Polsce.

 

Kogo dotknie zmiana ulgi abolicyjnej?

 

Zmienione przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej dotkną polskich rezydentów podatkowych, czyli osób fizycznych, które:

  • W Polsce posiadają centrum interesów gospodarczych lub osobistych lub

  • Przebywają w Polsce więcej niż 183 dni w roku lub więcej niż 270 dni w ciągu kolejnych 3 lat.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczy więc części osób pracujących za granicą. Rezydent podatkowy w Polsce ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym PIT ZG, który przedstawia jego dochody osiągnięte poza granicami kraju. Wcześniej, jeśli nie złożyło w Polsce PIT-u ZG, nie trzeba było płacić żadnej kary. Nie trzeba było też dopłacać podatku.

 

Kary do 82 000 zł!

 

Nowe przepisy nakazują wykazanie dochodów osiągniętych poza terytorium Polski. Należy również dopłacić różnicę kwoty podatku, jeśli za granicą zapłacony podatek był niższy niż w Polsce. Jeśli zatem w Norwegii zapłaciłeś niższy podatek, musisz uregulować tę różnicę w Polsce. Niezastosowanie się do nowych przepisów grozi karą pieniężną do 82 000 zł.

 

Oprócz Norwegii innymi krajami, z których dochody za 2021 rok trzeba będzie rozliczać według nowych przepisów to: Irlandia, Izrael, Litwa, Japonia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Słowacja, Finlandia, Słowenia, Australia, Austria, Dania, Kanada i Belgia.

 

Co zmieniają nowe przepisy?

 

Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości zaledwie 8 000 zł stanowi duże ograniczenie ulgi abolicyjnej dla osób pracujących w Norwegii. Kwota wolna od podatku w krainie fiordów na rok 2021 wynosi aż 60 000 kr, co w przybliżeniu zakładając, że stosunek złotówki do korony wynosi 0,45, daje nam kwotę wynoszącą 27 000 zł.

 

Zmiana wysokości wolnej od podatki spowoduje że podatnik który zarobi kwotę przewyższająca ową sumę będzie zobligowany do opłacenia podatku w Polsce nawet w przypadku, gdy ta kwota jest wolna od podatku w kraju zarobku. Nowe przepisy spowodują, że odliczeniu podlegać będzie jedynie 1360 zł.

 

Obecny podatek dochodowy w Polsce

 

Podatek dochodowy w Polsce wynosi obecnie:

  • 0% dla przychodu nieprzekraczającego 8 000 zł,

  • 17% dla przychodu między 8 000 zł a 85 528 zł,

  • 32% dla przychodu wyższego niż 85 529 zł.

Ile wynosi podatek dochodowy w Norwegii?

 

Podatek dochodowy w Norwegii jest bardziej złożony. Jest to suma:

  • 22% z dochodu netto - podatek dochodowy podstawowy (lub 18,5% z dochodu netto, jeśli miejsce zamieszkania znajduje się w północnej części Norwegii - Finnmark oraz Nord-Trøndelag),

  • Trinnskatt-u - podatku progresywnego.

WAŻNE: Przypominamy, że oprócz podatku dochodowego w Norwegii, podatnicy w Norwegii płacą także składki na poczet ubezpieczenia społecznego (trygdeavgift), które wynoszą 8,2% od dochodu brutto.

 

Zmiany dot. ulgi abolicyjnej - przykłady:

 

Poniżej przedstawiamy symulacje sytuacji podatkowych, w których Polacy pracujący w Norwegii mogą zostać objęci koniecznością dopłacenia podatku w Polsce, bądź nie. Symulacje zakładają pracę w 2021 roku.

 

Osoba 1:

 

Pan Bartosz mieszka przez większość czasu w Polsce, co oznacza, że jest rezydentem podatkowym w Polsce. W Norwegii pracuje przez 4 miesiące w roku i kwota, którą tam zarobi wystarcza mu na resztę miesięcy życia w Polsce. Podczas 4 miesięcy Pan Bartosz zarobił 142 000 NOK brutto. Pan Bartosz musiał zapłacić podatek od tej kwoty w Norwegii a całość podatku wynosiła 33 848 NOK. Od tej kwoty odejmujemy kwotę, która odpowiada kwocie trygdeavgift, w tym przypadku 11 644 NOK. Oznacza to, że sam podatek dochodowy wyniósł 22 204 NOK (alminnelig inntekt + trinnskatt).

 

W obliczeniach przyjmujemy, że stosunek złotówki do korony wynosi 0,45, zatem:

 

142 000 NOK brutto x 0,45 = 63 900 zł. Jest to kwota, która nie przekracza progu podatkowego 85 528 zł, więc Pan Bartosz musiałby zapłacić od niej 17% podatku dochodowego w Polsce.

 

142 000 NOK brutto x 17% = 24 140 NOK. Jest to kwota wyższa niż ta, którą Pan Bartosz zapłacił w Norwegii, czyli 22 204 NOK.

 

Pan Bartosz musi zapłacić różnicę w Polsce, która wynosi:

 

24 140 NOK – 22 204 NOK = 1 936 NOK. Jest to w przybliżeniu 871 zł.

 

Osoba 2:

 

Pani Renata pracuje w Norwegii w cyklu zmianowym, w jej przypadku 2 tygodnie pracuje w Norwegii a 3 tygodnie spędza w domu w Polsce. Większość czasu kobieta spędza, więc w Polsce i tutaj jest rezydentem podatkowym. W ciągu roku w Norwegii zarobiła 380 000 kr brutto. Pani Renata musiała zapłacić podatek od tej kwoty w Norwegii a całość podatku wynosiła 121 561 NOK. Od tej kwoty odejmujemy kwotę, która odpowiada kwocie trygdeavgift, w tym przypadku 31 160 NOK. Oznacza to, że sam podatek dochodowy wyniósł 90 401 NOK

 

W obliczeniach przyjmujemy, że stosunek złotówki do korony wynosi 0,45, zatem:

 

380 000 NOK brutto x 0,45 = 171 000 zł. Jest to kwota, która przekracza próg podatkowy 85 528 zł.

 

171000 zł – 85 528 zł = 85 472 zł. Z tej kwoty wyliczamy 32% podatku

 

85 472 zł x 32% = 27 351 zł

 

Od kwoty 85 528 zł wyliczamy 17% podatku.

 

85 528 zł x 17% = 14 540 zł

 

27 351 zł + 14 540 zł = 41 891 zł. Tyle podatku dochodowego Pani Renata musiałaby zapłacić od tej sumy w Polsce.

 

90 401 NOK to w przybliżeniu 40 680 zł. Tyle podatku dochodowego Pani Renata zapłaciła w Norwegii.

 

Pani Renata musi zapłacić różnicę w Polsce, która wynosi:

 

41 891 zł – 40 680 zł = 1 211 zł.

 

Osoba 3:

 

Pani Kasia pracuje w Norwegii 7 lat a do Polski przyjeżdża tylko na święta. W 2021 roku w Norwegii zarobiła 600 000 NOK brutto. Podatek dochodowy, który zapłaciła w Norwegii to 111 852 NOK.

 

Ponieważ Pani Kasia jest norweskim rezydentem podatkowym, cały jej podatek jest opłacany wyłącznie w Norwegii. 

 

Autorzy: Agnieszka Klimek, Marcin Szulc / NorEkspert

 

Pani Kasia spędza w Norwegii więcej niż 183 dni w roku, co oznacza, że jest rezydentem podatkowym w Norwegii i nie musi płacić podatku w Polsce.

 

Źródło: pit.pl, gov.pl, skatteetaten.no, skatt.no

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące podatków w Norwegii:

Nie rozliczyłeś się jeszcze w Polsce od dochodów w Norwegii? Nie wszystko stracone!

Złóż lub popraw polski PIT za 2022 rok od dochodów z Norwegii po terminie.

Odcinki z pensji - dlaczego są tak ważne przy rozliczeniu podatku z Norwegii?

Lønnslippy, payslipy, paski z wypłaty. Twoje norweskie odcinki z pensji mają bardzo ważną rolę przy rozliczaniu podatku w Norwegii i Polsce. Dowiedz się dlaczego!

Jak wyjść na 0 zł podatku w Polsce gdy masz dochody z Norwegii? Rozlicz PIT ze współmałżonkiem!

Składasz polski PIT od dochodów w Norwegii za 2022 rok? Poznaj najprostszy sposób, by Twój podatek w Polsce wyszedł na 0 zł!

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy