Formalności

Praca i życie w Norwegii wymagają niekiedy wykonywania różnych czynności o charakterze formalno-prawnym. Dotyczą one spraw takich jak meldunki, odwołania od decyzji urzędów czy korespondencja z urzędami i instytucjami norweskimi na tematy związane z zasiłkami, podatkami, ubezpieczeniami czy innymi sprawami formalnymi.

Często mają miejsce również sytuacje, w których konieczne jest rozstrzygnięcie problemu związanego z norweskim pracodawcą. Wielu zagranicznych pracowników w Norwegii boryka się z nieuczciwym traktowaniem przez pracodawcę, przejawiającym się np. niewypłacaniem wynagrodzenia za nadgodziny czy wynagrodzenia urlopowego (norw. feriepenger) lub dyskryminacją w miejscu pracy.

 

Powyższe przypadki wymagają adekwatnego działania, które wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy na temat norweskich aktów prawnych, formularzy i procedur urzędowych. Ponadto osoba pracująca w Norwegii musi często liczyć się z koniecznością załatwiania swoich spraw w języku norweskim. Dla obcokrajowców, takich jak Polacy, rozwiązywanie problemów formalnych w Norwegii jest czasochłonne i często skomplikowane, zarówno ze względów językowych, jak i z powodu braku wiedzy na temat prawa norweskiego i zasad funkcjonowania urzędów w tym kraju.

 

NorEkspert wychodzi naprzeciw problemom osób pracującym w Norwegii. Podejmujemy się prowadzenia spraw naszych klientów przed norweskimi urzędami, instytucjami i pracodawcami. Dzięki biegłej znajomości języka norweskiego, norweskich przepisów oraz reguł funkcjonowania urzędów, efektywnie rozwiązujemy problemy natury urzędowo-formalnej, niezależnie od stopnia skomplikowania danej sprawy.

Potrzebujesz pomocy z formalnościami w Norwegii?

 

Sprawdź, w jakich sprawach możemy Ci pomóc:

Zmiany adresu w Norwegii

Wymeldowanie z Norwegii

Osoba dotychczas mieszkająca w Norwegii wyjeżdża na stałe do Polski. Ma obowiązek złożenia formularza o wyprowadzce z Norwegii i aktualizacji informacji o nowym adresie w Polsce w norweskim rejestrze ewidencji ludności.

 • Poinformowanie urzędów o wyprowadzce z Norwegii
 • Aktualizacja danych dotyczących adresu zamieszkania i korespondencji
 • Uniknięcie komplikacji związanych z otrzymywaniem korespondenci pod nieprawidłowy adres

Poinformuj norweskie urzędy o wymeldowaniu z Norwegii!

Zmiana adresu zamieszkania w Norwegii

Osoba mieszkająca w Norwegii zmienia adres zamieszkania. Ma wówczas obowiązek złożenia formularza o zmianie norweskiego adresu i aktualizacji informacji o adresie zamieszkania w norweskim rejestrze ewidencji ludności.

 • Poinformowanie urzędów o zmianie adresu na terenie Norwegii
 • Aktualizacja danych dotyczących adresu zamieszkania i korespondencji
 • Uniknięcie komplikacji związanych z otrzymywaniem korespondencji pod nieprawidłowy adres

Poinformuj norweskie urzędy o zmianie adresu w Norwegii!

Zmiana adresu korespondencyjnego w Norwegii

Osoba pracująca w Norwegii chciałaby dodać dodatkowy adres korespondencyjny w urzędach norweskich. Często jest to np. adres pocztowy w Polsce.

 • Aktualizacja adresu do korespondencji
 • Zachowanie odrębnego adresu zamieszkania
 • Uniknięcie komplikacji związanych z otrzymywaniem korespondenci pod nieprawidłowy adres

Poinformuj norweskie urzędy o nowym adresie do korespondencji!

Korespondencja z norweskimi urzędami

Pisma i maile do urzędów w Norwegii

Oficjalna korespondencja z norweskimi urzędami w sprawach klienta dotyczących kwestii podatkowych, socjalnych, ubezpieczeniowych itp.

 • Pisma i maile do NAV, Skatteetaten, Helfo i innych urzędów w Norwegii
 • Korespondencja w języku norweskim
 • Korespondencja oparta na indywidualnym przypadku klienta oraz odpowiednim norweskim prawodawstwie

Zapytaj o oficjalne pismo lub maila do norweskiego urzędu w Twojej sprawie!

Kontakt telefoniczny z urzędami w Norwegii

Konsultacje telefoniczne z norweskimi urzędami w sprawach klienta dotyczących kwestii podatkowych, socjalnych, ubezpieczeniowych itp.

 • Rozmowy telefoniczne w języku norweskim z NAV, Skatteetaten, Helfo i innymi urzędami w Norwegii w imieniu klienta
 • Reprezentacja klienta przed urzędami na podstawie norweskiego pełnomocnictwa
 • Komunikacja z urzędami oparta na indywidualnym przypadku klienta oraz odpowiednim norweskim prawodawstwie

Zapytaj o oficjalną konsultację telefoniczną z norweskim urzędem w Twojej sprawie!

Odwołania od decyzji urzędów w Norwegii

Korekty i odwołania od decyzji norweskich urzędów w sprawach klientów dotyczących kwestii podatkowych, socjalnych, ubezpieczeniowych itp.

 • Korekty i odwołania od decyzji NAV, Skatteetaten i innych urzędów w Norwegii
 • Korekty i odwołania w języku norweskim, umocowane w odpowiednim norweskim prawodawstwie
 • Możliwość zmiany niekorzystnych dla klienta rozwiązań prawno-formalnych narzuconych przez norweski urząd

Zapytaj o korektę lub odwołanie od decyzji norweskiego urzędu w Twojej sprawie!

Prośby o ekspertyzy prawne urzędów w Norwegii

Oficjalne prośby o wydanie ekspertyzy prawnej przez norweski urząd w sprawie klienta indywidualnego lub prowadzącego działalność gospodarczą w Norwegii.

 • Pisemne prośby o ekspertyzę do NAV, Skatteetaten, Helfo, Brønnøysund, Tollvesenet, NOKUT i innych urzędów w Norwegii składane w imieniu klienta
 • Możliwość uzyskania od norweskiego urzędu czy instytucji wiążącej opinii prawnej na temat obowiązujących przepisów, pozwoleń, certyfikatów, nostryfikacji uprawnień zawodowych itp.

Zapytaj o ekspertyzę z norweskiego urzędu w Twojej sprawie!

Problemy z Norweskim pracodawcą

Pisemne wezwanie do zapłaty

Osoba pracująca w Norwegii nie otrzymała należnego wynagrodzenia od pracodawcy. Dotyczy to np. wynagrodzenia urlopowego, wynagrodzenia za nadgodziny itp.

 • Oficjalne, pisemne wezwanie do zapłaty kierowane do pracodawcy w imieniu klienta
 • Wezwanie przygotowane w języku norweskim, umocowane prawnie we właściwym norweskim prawodawstwie

Odzyskaj należne wynagrodzenie od norweskiego pracodawcy!

Pozew do rady rozjemczej

Przygotowanie formalnego pozwu przeciwko pracodawcy. Pozew skierowany do norweskiej rady rozjemczej (norw. forliksrådet) w celu wyegzekwowania praw pracownika.

 • Skuteczna forma egzekucji praw pracownika względem pracodawcy w sytuacjach takich jak np. brak wypłaty należnych wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracownika przez pracodawcę
 • Pozew przygotowany w języku norweskim, umocowany w odpowiednim norweskim prawodawstwie
 • Rozstrzygnięcie sprawy i wiążące orzeczenie w uproszczonym trybie norweskiego postępowania przedsądowego

Upomnij się o swoje prawa względem pracodawcy!

Chcesz zadać pytanie? Napisz lub zadzwoń do nas!

Zadzwoń do nas
+48 58 535 93 43

Napisz do nas
info@norekspert.no

Zapraszamy do sprawdzenia wszystkich naszych usług: