Odpis odsetek kredytowych - korzystny sposób na odliczenie kosztów kredytów od podatku w Norwegii.

Posiadając kredyty w bankach, można odliczyć koszty zapłaconych odsetek w ramach norweskiego rozliczenia podatkowego. Dotyczy to zarówno zobowiązań w norweskich bankach, jak i w bankach zagranicznych. Dlatego odpis jest bardzo popularny wśród Polaków pracujących w Norwegii i posiadających kredyty w Polsce.

Osoby pracujące w Norwegii mają prawo do odliczenia od podatku odsetek od zaciągniętych kredytów w Norwegii i w Polsce (a także w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli takowe wchodzą w grę). Odsetki kredytowe podlegające odliczeniu od podatku dotyczą zarówno kredytów hipotecznych, jak i kredytów samochodowych, konsumenckich, pożyczek i innych. Norweskie prawodawstwo podatkowe różni się jednak w kwestii prawa do odpisu odsetek kredytowych od kredytów w samej Norwegii i odsetek kredytowych z innych krajów (np. z Polski).

 

Przypadek 1: Odsetki kredytowe od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Norwegii

 

Norweskie odsetki kredytowe (norw. gjeldsrenter) są zwykle automatycznie uwzględnione przez urząd skarbowy na wstępnym zeznaniu podatkowym podatnika. Urząd skarbowy ma dostęp do informacji na temat rachunków bankowych, lokat i zobowiązań kredytowych w norweskich bankach, w związku z tym jest w stanie we własnym zakresie nanieść odpis zapłaconych odsetek kredytowych na zeznaniu podatkowym. W przypadku, gdy tak się nie stanie, podatnik może samodzielnie uwzględnić odpis, udokumentowując go za pomocą np. rocznego zestawienia z norweskiego banku (norw. Årsoppgave fra banken). Dokument ten w zupełności wystarczy do udokumentowania poniesionych kosztów.

 

Przypadek 2: Odsetki kredytowe od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Polsce

 

Polacy pracujący w Norwegii mają prawo odliczyć od podatku w Norwegii odsetki od zaciągniętych zobowiązań w bankach w Polsce. Mogą to być odsetki od zaciągniętych kredytów hipotecznych, na samochód, gotówkowych i innych.

 

Regulacje związane z umową podatkową między Norwegią a Polską, a także umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym stwarzają możliwość pełnego odliczenia odsetek kredytowych z Polski w ramach norweskiego zeznania podatkowego. Jest to możliwe w dwóch sytuacjach:

 

 • Podatnik jest norweskim rezydentem podatkowym, a jego centrum interesu życiowego znajduje się w Norwegii, posiada w Norwegii majątek,
 • Podatnik nie jest norweskim rezydentem podatkowym, jednak jego dochody roczne w Norwegii stanowią przynajmniej 90% całości jego rocznych dochodów.

 

Ubiegając się o odpis odsetek kredytowych z Polski, podatnik ma obowiązek udokumentować całkowitą kwotę zapłaconych odsetek kredytowych oraz pozostałą kwotę zadłużenia na dzień 31.12.2017. W tym celu potrzebne jest stosowne zaświadczenie wydane przez polski bank, który udzielił kredytu.

 

Odliczanie odsetek od kredytu hipotecznego

 

Jeżeli odliczane odsetki kredytowe dotyczą kredytu hipotecznego w Polsce, podatnik jest dodatkowo zobligowany do udzielenia niezbędnych informacji na temat samej nieruchomości w norweskim zeznaniu podatkowym. Należą do nich: rodzaj i data zakupu nieruchomości w Polsce, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2017 oraz wartość nieruchomości w Norwegii (należy ją obliczyć według przepisów norweskich).

 

Wymagana dokumentacja

 

Podatnik ubiegający się o odliczenie od podatku w Norwegii odsetek kredytowych w bankach polskich musi przedstawić urzędowi skarbowemu w Norwegii następujące dokumenty:

 

Dokumentacja z Polski:

 • Zaświadczenie o zapłaconych odsetkach kredytowych w 2017 roku, wystawiane przez bank, który udzielał pożyczki. W zaświadczeniu powinna się znaleźć informacja o dacie zaciągnięcia kredytu, a także o wysokości zapłaconych odsetek kredytowych oraz pozostałej kwoty kredytu do spłaty na dzień 31.12.2017 roku. W przypadku kilku kredytów, należy dostarczyć zaświadczenie dotyczące każdego z nich. Zaświadczenie musi być przetłumaczone na język angielski lub język norweski.

 

Dokumentacja z Norwegii:

 • Kody MinID lub kody Altinn, kody te są niezbędne do wykonania rozliczenia podatkowego w Norwegii drogą elektroniczną. Można je zamówić TUTAJ,

 • Skattemelding (ang. Tax Return) za 2017 rok, wstępne rozliczenie podatkowe, wystawiane przez urząd skarbowy, informujące o uzyskanych dochodach, zaliczkach i odpisach podatkowych, wysyłany na początku kwietnia 2018 roku do podatników. UWAGA: dokument nie jest potrzebny, gdy podatnik posiada działające kody MinID / Altinn, a tym samym dostęp do systemu, gdzie zamieszczona jest elektroniczna wersja Skattemelding,

 • Zestawienie dochodów od pracodawcy za 2017 rok, wystawiane przez pracodawcę i / lub NAV (w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych) do końca lutego 2018, informujące o dochodach i zaliczce podatkowej. UWAGA: Każdy pracodawca ma obowiązek wystawić taki dokument pracownikowi!

 • Zestawienie dochodów od NAV za 2017 rok (norw. Årsoppgave fra NAV), dokument wystawiany przez NAV w przypadku pobierania świadczeń z tego urzędu, informujący o dochodach i zaliczce podatkowej. UWAGA: NAV ma obowiązek wystawić taki dokument świadczeniobiorcy!

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące odpisu odsetek kredytowych

 

Korzystanie z odpisu odsetek kredytowych od podatku w Norwegii jest rozpowszechnione wśród Polaków, pracujących w Norwegii. Wielu polskich pracowników w Norwegii posiada zobowiązania finansowe wobec banków w Polsce, w tym kredyty hipoteczne. Odpis odsetek kredytowych w norweskich bankach jest na ogół automatycznie rozliczany przez norweski urząd skarbowy. Jednakże uwzględnienie zagranicznych odsetek kredytowych w norweskim zeznaniu podatkowym wymaga wiedzy podatkowej i jest dość skomplikowanym zagadnieniem. Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi, udzielone przez eksperta na temat odpisu odsetek kredytowych w Norwegii można znaleźć w osobnym artykule:

Ustawodawstwo norweskie

 

Do podstawowych aktów prawnych, określających warunki i zasady wnioskowania o odpis odsetek kredytowych w Norwegii, zaliczają się następujące norweskie ustawy i akty prawne:

  • Ustawa o podatku od nieruchomości i dochodowym (Ustawa podatkowa) (norw. Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven),
  • Rozporządzenie o wykonywaniu i zastosowaniu itd. ustawy podatkowej z dnia 26. marca 1999 nr 14 (norw. Forskrift om utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN)),
  • Rozporządzenie Dyrekcji Urzędu Skarbowego do wykonywania i zastosowania itd. ustawy podatkowej z dnia 26. marca 1999 nr 14 (norw. Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSSD)),
  • Skatte-ABC 2017.

 

Źródło: www.skatteetaten.no

 

Autor: Borys Borowski / NorEkspert

 

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące podatków w Norwegii:

Nie rozliczyłeś się jeszcze w Polsce od dochodów w Norwegii? Nie wszystko stracone!

Złóż lub popraw polski PIT za 2022 rok od dochodów z Norwegii po terminie.

Odcinki z pensji - dlaczego są tak ważne przy rozliczeniu podatku z Norwegii?

Lønnslippy, payslipy, paski z wypłaty. Twoje norweskie odcinki z pensji mają bardzo ważną rolę przy rozliczaniu podatku w Norwegii i Polsce. Dowiedz się dlaczego!

Jak wyjść na 0 zł podatku w Polsce gdy masz dochody z Norwegii? Rozlicz PIT ze współmałżonkiem!

Składasz polski PIT od dochodów w Norwegii za 2022 rok? Poznaj najprostszy sposób, by Twój podatek w Polsce wyszedł na 0 zł!

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy