Odpis rodzicielski - jakie koszty związane z dziećmi można odliczyć od podatku w Norwegii?

Jeśli masz dzieci, które na koniec roku podatkowego nie ukończyły 11 lat, możesz otrzymać ulgę podatkową w związku z wydatkami, które przeznaczono na opiekę nad nimi. Dotyczy to również rozliczenia podatkowego za 2020 rok.

Polacy pracujący w Norwegii mogą liczyć na wiele korzyści, związanych z posiadaniem dzieci. Oprócz szerokiego wachlarza świadczeń socjalnych, podatnicy norwescy mogą także liczyć na specjalną ulgę podatkową, związaną z poniesionymi wydatkami na dzieci. Nosi ona nazwę odpisu rodzicielskiego (norw. foreldrefradrag).

 

Czy należy mi się odpis rodzicielski w Norwegii?

 

Aby wnioskować o odpis rodzicielski w związku z rozliczeniem podatkowym za 2020 rok, należy spełnić określone warunki formalne. Odpis rodzicielski przysługuje Ci w sytuacji, gdy:

 • Mieszkasz z dzieckiem i Twoje dziecko w roku podatkowym nie jest starsze niż 11 lat,

 • Twoje dziecko ma 12 lat lub więcej, ale wymaga specjalistycznej opieki i pielęgnacji z racji na swoją niepełnosprawność,

 • Masz wspólny dom z dzieckiem za granicą.

Foreldrefradrag - za jakie wydatki można dostać odliczenie?

 

W ramach odpisu rodzicielskiego możesz odliczyć następujące koszty od podatku w Norwegii:

 

 • przedszkole,

 • opiekunka dziecięca (dagmamma),

 • jazda na zajęcia dziecka i droga powrotna, jeśli miejsce zajęć nie jest po drodze do Twojego miejsca pracy. Koszt dodatkowej jazdy daje prawo do odliczenia,

 • opłata za świadczenie usług opieki nad dziećmi,

 • dodatkowe koszty podróży związane z transportem do opiekunki,

 • opieka nad starszymi dziećmi, gdy dziecko ma specjalne potrzeby w zakresie opieki lub karmienia. Musisz być w stanie przedstawić zaświadczenie od lekarza, opiekę nad dzieckiem lub podobne, jeśli zostaniesz o to poproszony przez urząd,

 • zajęcia rekreacyjne w klubach i stowarzyszeniach, które mają w swojej ofercie np. teatr, sport, muzykę korpusową, chór dziecięcy itp. Warunkiem jest, aby program został ustanowiony jako pełnoprawna alternatywa dla zajęć pozaszkolnych w szkole podstawowej, zarówno pod względem czasu, jak i regularności.

Odliczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeśli zajęcia odbywają się w weekend, wieczorem lub tylko w czasie wakacji szkolnych. Nie otrzymujesz także odliczenia na wydatki na jedzenie.

 

Jakich kosztów nie odliczysz w ramach odpisu rodzicielskiego w Norwegii? 

 

Poniższe zajęcia rekreacyjne nie dają prawa do odliczenia:

 

 • Ograniczone czasowo i krótkoterminowe lub sporadyczne zajęcia oferowane przez zespoły i stowarzyszenia w okresie SFO (nie są one uważane za pełnoprawny program rekreacyjny).

 • Zajęcia odbywające się wieczorem, w weekendy lub w wakacje,

 • Nauczanie dla dzieci indywidualnie lub w grupach.

 

Ile można maksymalnie odliczyć od podatku w Norwegii w ramach odpisu rodzicielskiego?

 

W ramach foreldrefradrag istnieją limity odpisu ulgi podatkowej:

 

 • Do 25 000 koron na pierwsze dziecko,

 • Do 15 000 koron na drugie i każde kolejne dziecko.

 

Maksymalna kwota, jaką może wynieść odpis rodzicielski zależy od liczby dzieci, które masz w danej grupie wiekowej. Nie ma znaczenia, w jaki sposób wydatki są rozdzielane między dzieci.

 

Przykład:

Jeśli masz troje dzieci w wieku poniżej 12 lat, możesz ubiegać się o odliczenie kosztów w wysokości 55 000 NOK, nawet jeśli cała kwota dotyczy opieki i utrzymania tylko jednego z dzieci.

 

25 000 NOK (pierwsze dziecko) + 15 000 NOK (drugie dziecko) + 15 000 NOK (trzecie dziecko) = 55 000 koron

 

Odpis rodzicielski w Norwegii w szczególnych sytuacjach

 

Jak sytuacja życiowa rodzica wpływa na wysokość odpisu rodzicielskiego?

 

 • Samotny rodzic
  Jeśli otrzymałeś zasiłek na opiekę nad dzieckiem, zmniejszy ono kwotę przyznanego Ci odpisu rodzicielskiego. Otrzymujesz wtedy odliczenie rodzicielskie w zakresie, w jakim Twoje wydatki na dziecko przewyższają zasiłek.

   

 • Rozpad małżeństwa

  Odliczenie rodzicielskie przysługuje osobie, z którą dziecko mieszkało przez większą część roku. Jeśli, któryś z rodziców chce to zmienić, musi uwzględnić tę chęć zmiany w zeznaniu podatkowym i podać przyczynę.

 • Mam małżonka

  Małżonkowie mają wspólny maksymalny odpis rodzicielski. Kwotę tę mogą swobodnie rozdzielać między siebie, jeśli nie chcą odliczenia jej połowy dla każdego z nich osobno. W tym celu muszą oboje zmienić swoje zeznanie podatkowe. Dotyczy to również przypadków, w których małżeństwo nie ma wspólnych dzieci a biologicznym rodzicem jest tylko jeden z małżonków.

 • Osoby żyjące w konkubinacie

  Para żyjąca w konkubinacie, która ma wspólne dzieci, może swobodnie rozdzielać odliczenie rodzicielskie między siebie, jeśli nie chcą odliczenia połowy kwoty dla każdego z nich osobno. W tym przypadku muszą zmienić swoje zeznanie podatkowe.

   

  Jeśli para, żyjąca w konkubinacie, nie ma wspólnych dzieci, odpis rodzicielski przysługuje osobie, która jest ojcem / matką.

 

Dokumenty do rozliczenia podatkowego w Norwegii z odpisem rodzicielskim

 

Nie musisz przesyłać urzędowi dokumentacji potwierdzającej Twoje prawo do odpisu rodzicielskiego. Jeśli jednak urząd poprosi Cię o możliwość wglądu do odpowiednich dokumentów, musisz spełnić ten warunek.

 

Przedszkola i ośrodki rekreacyjne dla dzieci mają obowiązek zgłaszania informacji o kosztach opieki nad dziećmi ponoszonymi przez rodziców / opiekunów. Jeśli koszty nie są wstępnie wypełnione w zeznaniu podatkowym, nadal możesz ubiegać się o odpis rodzicielski, ale musisz być w stanie udokumentować poniesione koszty, jeśli poprosi Cię o to urząd skarbowy.

 

Jeśli zaistnieje taka konieczność musisz być w stanie udokumentować:

 

 • Zaświadczenie od lekarza o potrzebie specjalnej opieki i pielęgnacji niepełnosprawnego dziecka w wieku 12 lat oraz starszego,

 • W przypadku kosztów paszportów i opieki, które nie są wypełnione w zeznaniu podatkowym, należy to udokumentować oryginalnymi dokumentami, w których należy podać imię i nazwisko oraz adres odbiorcy,

 • Wymagane jest, aby wydatki, które przekraczają 10 000 NOK w skali roku, były opłacane za pośrednictwem banku lub poprzez potrącenie z wynagrodzenia w celu uzyskania odliczenia. Musisz być w stanie udokumentować płatność wyciągiem bankowym lub odcinkiem wypłaty.

 

Odpis rodzicielski w Norwegii a wydatki w Polsce

 

Odpis rodzicielski można śmiało uwzględnić w norweskim rozliczeniu podatkowym w związku z wydatkami, poniesionymi na dziecko/dzieci w Polsce. Warunki do spełnienia są takie same, jak w przypadku wydatków poniesionych w Norwegii. Jedyną różnicą jest konieczność udokumentowania wydatków, ponieważ norweski urząd skarbowy nie ma możliwości uzyskania informacji z zagranicy.

 

Dokumenty, które mogą stanowić potwierdzenie wydatków to np. :

 

 • Zaświadczenie o wydatkach, uzyskane z przedszkola w Polsce,

 • Potwierdzenia przelewów na konto przedszkola w Polsce,

 • Faktury z przedszkola w Polsce.

 

Autor: Agnieszka Klimek / NorEkspert

 

Źródło: Skatte-ABC 2020-2021, skatteetaten.no, skatt.no

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące podatków w Norwegii:

Nie rozliczyłeś się jeszcze w Polsce od dochodów w Norwegii? Nie wszystko stracone!

Złóż lub popraw polski PIT za 2022 rok od dochodów z Norwegii po terminie.

Odcinki z pensji - dlaczego są tak ważne przy rozliczeniu podatku z Norwegii?

Lønnslippy, payslipy, paski z wypłaty. Twoje norweskie odcinki z pensji mają bardzo ważną rolę przy rozliczaniu podatku w Norwegii i Polsce. Dowiedz się dlaczego!

Jak wyjść na 0 zł podatku w Polsce gdy masz dochody z Norwegii? Rozlicz PIT ze współmałżonkiem!

Składasz polski PIT od dochodów w Norwegii za 2022 rok? Poznaj najprostszy sposób, by Twój podatek w Polsce wyszedł na 0 zł!

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy