Pendler rodzinny - najkorzystniejsza forma rozliczenia podatkowego dla Polaków w Norwegii.

Rekordowe zwroty podatku rzędu 60-80 tys. NOK. Na takie pieniądze można liczyć, mając rodzinę w Polsce i pracując w Norwegii. Wszystko w ramach statusu pendler, umożliwiającego odliczenie od podatku kosztów życia i pracy w Norwegii.

Pendler rodzinny (norw. familiependler) to osoba podróżująca w ciągu roku między Norwegią (kraj wykonywania pracy / prowadzenia działalności gospodarczej), a Polską lub innym krajem stałego zamieszkania (Litwa, Rumunia itd.). Osoba ta posiada rodzinę w kraju zamieszkania i regularnie (minimum 3-4 razy w ciągu roku podatkowego) do niej podróżuje. Jest to najczęstszy status podatkowy występujący wśród Polaków pracujących w Norwegii i przynoszący największe korzyści finansowe przy prawidłowym rozliczeniu podatkowym.

 

Przez rodzinę rozumiemy współmałżonka i/lub dziecko/dzieci w Polsce, zamieszkujące pod tym samym adresem, co podatnik pracujący w Norwegii.

 

Przez podróżowanie rozumiemy zarówno podróże lotnicze, jak i promowe, samochodowe czy autokarowe.

 

Najlepszy status podatkowy w Norwegii dla Polaków

 

Status pendler to najkorzystniejsza forma rozliczenia podatkowego dla Polaków w Norwegii, pozwalająca na zwroty podatkowe sięgające kwot 60-80 tys. NOK. W ramach statusu można odliczyć od podatku:

  • Koszty zakwaterowania w Norwegii (czynsz oraz prąd),
  • Koszty wyżywienia (obliczane według stawki ryczałtowej diety za 1 dzień pobytu w Norwegii, której wysokość jest uzależniona od rodzaju miejsca zamieszkania),
  • Koszty podróży z Norwegii do Polski i dojazdów do pracy na terenie Norwegii (według ilości przebytych kilometrów i / lub wydatków na bilety).

 

Jakie wymogi musisz spełnić, by rozliczać się jako pendler w Norwegii

 

Skorzystanie z odpisów pendlera rodzinnego wymaga od podatnika spełnienia kilku wymogów, związanych z sytuacją rodzinną w kraju stałego zamieszkania oraz regularnych podróży między Norwegią a Polską. Norweskie ustawodawstwo podatkowe zakłada, że osoba ubiegająca się o odpisy podatkowe w tym statusie spełnia następujące warunki:

 1. Osoba pracująca w Norwegii posiada rodzinę w kraju stałego zamieszkania (np. w Polsce), którą jest współmałżonek i / lub dziecko / dzieci,
 2. Osoba pracująca w Norwegii mieszka na stałe (jest zameldowana) ze swoją rodziną w kraju zamieszkania,
 3. Osoba pracująca w Norwegii regularnie podróżuje do swojej rodziny, minimum 3-4 krotnie w ciągu roku podatkowego. Jeśli pobyt związany z pracą w Norwegii jest krótszy niż 12 miesięcy, wymagana liczba podróży maleje,
 4. Osoba pracująca w Norwegii ponosi koszty związane z życiem i pracą w tym kraju (koszty wynajmu mieszkania i opłat za prąd w Norwegii, koszty wyżywienia, koszty podróżowania między dwoma krajami)

 

Spełnienie powyższych warunków musi zostać potwierdzone za pomocą stosownej dokumentacji, przy pierwotnym składaniu zeznania podatkowego lub na prośbę urzędu skarbowego w Norwegii.

 

Jakie dokumenty musisz przedstawić do rozliczenia typu pendler w Norwegii

 

Do rozliczenia podatkowego z uwzględnieniem odpisów pendlera jest potrzebna następująca dokumentacja:

 

Dokumentacja z Polski:

   • Akt małżeństwa (w przypadku osoby dojeżdżającej do współmałżonka) na druku europejskim lub skrócony akt małżeństwa w języku polskim przetłumaczony na język angielski lub norweski,

   • Akt urodzenia dziecka (w przypadku osoby dojeżdżającej do dziecka / dzieci) na druku europejskim lub skrócony akt urodzenia w języku polskim przetłumaczony na język angielski lub norweski,

   • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu / zamieszkaniu ze współmałżonkiem i / lub dzieckiem / dziećmi wydane w 2018 roku i obejmujące cały 2017 rok, przetłumaczone na język angielski lub norweski,

   • Potwierdzenia podróży w formie rezerwacji, biletów lotniczych lub promowych, kart pokładowych. Na dokumencie musi znajdować się imię i nazwisko podatnika oraz dane podróży (skąd / dokąd, data). Uwaga: podatnik musi odbyć minimum 3-4 podróże z Norwegii do Polski w roku podatkowym, gdzie 1 podróż = wylot + powrót.

Dokumentacja z Norwegii:

   • Kody MinID lub kody Altinn, kody te są niezbędne do wykonania rozliczenia podatkowego w Norwegii drogą elektroniczną. Można je zamówić TUTAJ

   • Skattemelding (ang. Tax Return) za 2017 rok, wstępne rozliczenie podatkowe, wystawiane przez urząd skarbowy, informujące o uzyskanych dochodach, zaliczkach i odpisach podatkowych, wysyłany na początku kwietnia 2018 roku do podatników. UWAGA: dokument nie jest potrzebny, gdy podatnik posiada działające kody MinID / Altinn, a tym samym dostęp do systemu, gdzie zamieszczona jest elektroniczna wersja Skattemelding,

   • Zestawienie dochodów od pracodawcy za 2017 rok, wystawiane przez pracodawcę i/lub NAV (w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych) do końca lutego 2018, informujące o dochodach i zaliczce podatkowej. UWAGA: Każdy pracodawca ma obowiązek wystawić taki dokument pracownikowi!

   • Zestawienie dochodów od NAV za 2017 rok (norw. Årsoppgave fra NAV), dokument wystawiany przez NAV w przypadku pobierania świadczeń z tego urzędu, informujący o dochodach i zaliczce podatkowej. UWAGA: NAV ma obowiązek wystawić taki dokument świadczeniobiorcy!

   • Wydruki przelewów bankowych na konto właściciela lokalu tytułem zapłaty za wynajem i / lub opłat za prąd,

   • Umowa najmu mieszkania / pokoju / domu w Norwegii,

   • Odcinki z pensji od pracodawcy, jeżeli pracodawca potrącał z pensji koszty wynajmu mieszkania / pokoju / domu, opłat za prąd czy np. biletów lotniczych.

Status pendler w Norwegii - najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

Korzyści, płynące z zastosowania odpisów pendlera są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia podatnika. Samo rozliczenie w tym statusie nie należy jednak do najprostszych, stąd pojawia się wiele zapytań podatników, dotyczących tej formy rozliczenia podatkowego. Warto zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat rozliczeń podatkowych w Norwegii typu status pendler. Pytania i odpowiedzi na nie, udzielone przez eksperta można znaleźć w osobnym artykule:

Przepisy w Norwegii dotyczące statusu pendlera

 

Do podstawowych aktów prawnych, określających warunki i zasady wnioskowania o odpisy pendlera rodzinnego w Norwegii, zaliczają się następujące norweskie ustawy i akty prawne:

 • Ustawa o podatku od nieruchomości i dochodowym (Ustawa podatkowa) (norw. Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven),
 • Rozporządzenie o wykonywaniu i zastosowaniu itd. ustawy podatkowej z dnia 26. marca 1999 nr 14 (norw. Forskrift om utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN)),
 • Rozporządzenie Dyrekcji Urzędu Skarbowego do wykonywania i zastosowania itd. ustawy podatkowej z dnia 26. marca 1999 nr 14 (norw. Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSSD)),
 • Skatte-ABC 2017

 

Źródło: www.skatteetaten.no

 

Autor: Borys Borowski / NorEkspert

 

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące podatków w Norwegii:

Nie rozliczyłeś się jeszcze w Polsce od dochodów w Norwegii? Nie wszystko stracone!

Złóż lub popraw polski PIT za 2022 rok od dochodów z Norwegii po terminie.

Odcinki z pensji - dlaczego są tak ważne przy rozliczeniu podatku z Norwegii?

Lønnslippy, payslipy, paski z wypłaty. Twoje norweskie odcinki z pensji mają bardzo ważną rolę przy rozliczaniu podatku w Norwegii i Polsce. Dowiedz się dlaczego!

Jak wyjść na 0 zł podatku w Polsce gdy masz dochody z Norwegii? Rozlicz PIT ze współmałżonkiem!

Składasz polski PIT od dochodów w Norwegii za 2022 rok? Poznaj najprostszy sposób, by Twój podatek w Polsce wyszedł na 0 zł!

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy