Pomoc socjalna w Norwegii - kiedy można liczyć na pomoc od NAV?

Norwegia przewiduje możliwość uzyskania pomocy finansowej od państwa. Dotyczy ona osób najciężej dotkniętych ekonomicznie przez koronawirusa. Czy Polacy pracujący w Norwegii mogą również dostać pieniądze z NAV?

Trwająca od marca 2020 roku pandemia koronawirusa już zdążyła dotknąć całe społeczeństwo norweskie pod względem ekonomicznym. Upadające firmy, masowe zwolnienia i unieruchomienie całych sektorów gospodarki skutkuje ubożeniem części społeczeństwa. Już teraz, pod koniec 2020 roku, NAV donosi o niepokojących skutkach finansowych pandemii dla wielu mieszkańców kraju fiordów. Do najbardziej poszkodowanych grup należą imigranci, w tym Polacy w Norwegii.

 

Wielu naszych rodaków pracujących w Norwegii straciło środki do życia wskutek pandemii. Niektórzy nie mieli prawa do zasiłku dla bezrobotnych, inni wykorzystali swoje okresy pobierania zasiłku, a nadal nie odzyskali pracy. Jedyną drogą dla takich osób do uzyskania jakichkolwiek środków do życia w Norwegii jest wnioskowanie o pomoc socjalną z NAV (norw. økonomisk sosialhjelp).

 

Na czym polega pomoc socjalna z NAV?

 

Pomoc socjalna to świadczenie pieniężne z urzędu, które ma charakter tymczasowy. Pomoc z NAV ma za zadanie zapewnić okresowe wsparcie osobom, które utraciły płynność finansową. Osoby takie nie mają środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, nie są także w stanie zapłacić swoich rachunków. Celem świadczenia jest, kolokwialnie rzecz ujmując, “postawienie na nogi” świadczeniobiorcy.

 

NAV rozpatruje każdy wniosek o pomoc socjalną indywidualnie. Ponadto należy wyczerpać wszelkie inne możliwości uzyskania koniecznych dochodów (np. praca, zasiłek dla bezrobotnych). Jeżeli ktoś uzyska świadczenie, wysokość pomocy jest także rozpatrywana uznaniowo i indywidualnie przez NAV.

 

Jakie wydatki może pokryć NAV?

 

Pomoc socjalna ma za zadanie zapewnić środki na pokrycie podstawowych potrzeb wnioskodawcy. NAV może przykładowo zagwarantować pieniądze na poczet:

   • Przeżycia - wszelkie wydatki na jedzenie, ubrania, mieszkanie i ogrzewanie. Zaliczają się do nich także wydatki na aktywność w czasie wolnym, telefon, internet, telewizję, leczenie itd.

 

Przykładowe stawki wsparcia na jedzenie, ubrania i inne podstawowe potrzeby, zalecane przez państwo na 2020 rok:

 

Na pojedynczą osobę - 6 250 NOK

Na małżeństwo/związek partnerski - 10 450 NOK

 

   • Mieszkania - wydatki na czynsz, wynajem, prąd, opłaty komunalne, odsetki od rat kredytu hipotecznego itp.,

Lista wydatków, które NAV może pokryć może być o wiele dłuższa. Przykładowo urząd może opłacić koszty przeprowadzki, jeśli sam ją zaleci w celu np. obniżenia kosztów najmu mieszkania. Wysokość świadczenia jest zawsze rozpatrywana indywidualnie dla danej osoby.

 

Urząd może także nam pomagać niematerialnie, np. poprzez pośrednictwo w negocjacjach z bankami i innymi wierzycielami odnośnie odroczenia zaległych płatności.

 

Kto może się ubiegać o pomoc?

 

Podstawowy warunek, jaki należy spełnić, aby wnioskować o pomoc socjalną z NAV jest legalny pobyt w Norwegii. Oznacza to, że NAV może także zapewnić pomoc dla Polaków w Norwegii. Osoby przebywające za granicą (np. w Polsce), nie mają prawa do świadczenia z NAV. Pełne prawo do pomocy socjalnej daje także stały adres zameldowania w Norwegii (fast bopel).

 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, o świadczenie mogą ubiegać się tylko osoby, które nie mają możliwości uzyskania dochodu z pracy czy zasiłku. Posiadanie oszczędności, zgromadzonych na rachunku bankowym, odbiera prawo do uzyskania pomocy socjalnej.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić?

 

Aby uzyskać pomoc socjalną z NAV, należy przede wszystkim złożyć wniosek o zapomogę. Można to zrobić elektronicznie lub papierowo. NAV decyduje uznaniowo, jakie dokumenty należy przedstawić przy wnioskowaniu o wsparcie.

 

Mogą to być np:

 • Dowód tożsamości,
 • Ważne pozwolenie na pobyt (Oppholdstillatelse),
 • Wstępne rozliczenie podatkowe (Skattemelding, wcześniej Selvangivelse),
 • Ostateczne rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjør),
 • Odcinki z pensji (Lønnsslipp),
 • Wyciągi bankowe, pokazujące zgromadzone środki na rachunkach bankowych,
 • Dokumentacja sytuacji mieszkalnej (umowa najmu mieszkania),
 • Faktury za najem mieszkania, kredyt mieszkaniowy, prąd, przedszkole, świetlicę SFO i zajęcia dodatkowe dla dzieci,
 • Dokumentacja stałych wydatków na zdrowie / leczenie zębów,
 • Inne dokumenty.

 

Ograniczaj wydatki i współpracuj z NAV!

 

Oprócz podstawowych wymogów formalnych oraz dokumentacji, NAV może nakładać inne wymogi na osobę pobierającą pomoc socjalną z urzędu. Ponieważ celem pomocy jest jak najszybsze usamodzielnienie się danej osoby, urząd może zażądać:

 • Redukcji stałych wydatków,
 • Aktywnego poszukiwania pracy,
 • Uczestnictwa w aktywnościach, które zaplanuje urząd,
 • Uczestnictwa w kursach i działaniach, które zaplanuje NAV,
 • Podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i edukację,
 • Spotykania się z osobą prowadzącą w NAV.

 

Jakie są szanse na uzyskanie pomocy?

 

Dla osób, które nie mają środków na podstawowe potrzeby, każda szansa na pieniądze od norweskiego państwa jest na wagę złota. Dlatego warto złożyć wniosek o pomoc socjalną z NAV i podjąć próbę przywrócenia swojej sytuacji materialnej na właściwe tory. Przynajmniej na czas znalezienia nowej pracy i przeczekania najgorszych okoliczności życiowych.

 

Autor: Borys Borowski / NorEkspert

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące zasiłków w Norwegii:

Emerytura w Norwegii (cz. 3) - OTP, czyli obowiązkowy dodatek emerytalny od pracodawcy

Czy wiesz, że pracodawca w Norwegii najpewniej musi się dołożyć do Twojej emerytury z Norwegii? Zobacz, na czym polega OTP.

Emerytura w Norwegii (cz. 2) - inntektspensjon, czyli emerytura za osiągnięte dochody

Pracuj długo i zarabiaj dużo. Wtedy Twoja emerytura od wysokości dochodów w Norwegii będzie imponująca. Zobacz, na czym polega emerytura dochodowa.

Emerytura w Norwegii (cz. 1) - garantipensjon, czyli gwarantowana emerytura norweska

Czy wiesz, że podstawowa emerytura z Norwegii przysługuje prawdopodobnie także i Tobie? Dowiedz się, dlaczego to takie proste.

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy