Rozliczenia podatkowe w Norwegii: odsetki kredytowe - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Odliczanie odsetek od kredytów od podatku w Norwegii jest trudnym zagadnieniem, zwłaszcza w kontekście kredytów zagranicznych. Niniejszy artykuł zawiera odpowiedzi na kilka najczęstszych pytań, dotyczących tego odpisu podatkowego.Odpowiedzi na pytania udziela ekspert podatkowy.

Odpis odsetek kredytowych w Norwegii - pytania i odpowiedzi

 

Poniższe pytania dotyczące odpisu odsetek kredytowych (norw. fradrag for gjeldsrenter) pojawiają się najczęściej wśród podatników w Norwegii. Odpowiedzi na pytania znajdują swoje umocowanie w norweskich aktach prawnych, dotyczących kwestii podatkowych oraz praktycznej wiedzy na temat procedowania spraw podatkowych przez norweskie urzędy skarbowe.

 

Pytanie: Czy można odliczyć od podatku odsetki kredytowe w norweskich bankach?

 

Odpowiedź: Tak, istnieje możliwość odliczenia od podatku odsetek kredytowych w norweskich bankach. Dotyczy to zarówno odsetek od kredytów gotówkowych (norw. forbrukslån), samochodowych (norw. billån), mieszkaniowych (norw. boliglån) i innych. Zwykle nie wymaga to interwencji podatnika, ponieważ banki jako instytucje finansowe zgłaszają do urzędu skarbowego informacje na temat rachunków bankowych, oszczędności czy kredytów danego podatnika. Urząd ma więc informacje na temat kredytów i odsetek kredytowych z norweskich banków i powinny one zostać automatycznie uwzględnione w zeznaniu podatkowym. Jeśli informacje na temat odsetek kredytowych z norweskich banków są błędne lub nie widnieją na zeznaniu podatkowym, podatnik powinien je zgłosić i ubiegać się o odpis przy składaniu zeznania podatkowego. Wówczas można użyć rocznego zestawienia z danego banku (norw. Årsoppgave fra banken), jako dokumentu potwierdzającego prawo do odpisu.

 

Pytanie: Czy można odliczyć od podatku odsetki kredytowe w polskich bankach?

 

Odpowiedź: Tak, odsetki kredytowe w polskich bankach można również odliczać od podatku w Norwegii w dwóch przypadkach:

 • Podatnik jest norweskim rezydentem podatkowym, a jego centrum interesu życiowego znajduje się w Norwegii, posiada w Norwegii majątek,
 • Podatnik nie jest norweskim rezydentem podatkowym, jednak jego dochody roczne w Norwegii stanowią przynajmniej 90% całości jego rocznych dochodów.

 

Podobnie jak w przypadku odsetek kredytowych w bankach norweskich, odliczyć od podatku można odsetki od różnego rodzaju zobowiązań kredytowych. Polacy pracujący w Norwegii na ogół wnioskują o odliczenie od podatku odsetek kredytowych od kredytu hipotecznego / mieszkaniowego w Polsce. Aby móc potwierdzić prawo do odpisu podatkowego, należy przedstawić odpowiednią dokumentację w zeznaniu podatkowym. Jest nią zaświadczenie z banku w Polsce, przetłumaczone na język angielski lub norweski.

 

Pytanie: Jakie informacje potrzebuje urząd skarbowy w Norwegii odnośnie odsetek kredytowych od kredytu hipotecznego / mieszkaniowego w Polsce?

 

Odpowiedź: Urząd wymaga, aby udzielić informacji na temat samego kredytu i odsetek kredytowych, jak i nieruchomości, na którą zaciągnięto zobowiązanie kredytowe. Poniżej zestawienie informacji, które należy przedstawić urzędowi norweskiemu:

 • dane kredytobiorcy i banku,
 • data zaciągnięcia kredytu,
 • cel zaciągnięcia kredytu,
 • wysokość zapłaconych odsetek kredytowych na 31.12 danego roku podatkowego,
 • wysokość pozostałego do spłaty kredytu na 31.12 danego roku podatkowego.

 

Wszystkie te informacje powinny się znaleźć na zaświadczeniu, które wystawia bank. Ponadto urząd skarbowy potrzebuje dodatkowe informacje na temat nieruchomości, które muszą być uwzględnione w zeznaniu podatkowym. Należą do nich:

 • data zakupu / budowy nieruchomości,
 • rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom, działka itp.),
 • kraj położenia nieruchomości,
 • wartość nieruchomości w kraju położenia na 31.12 danego roku podatkowego,
 • wartość nieruchomości według norweskich przepisów podatkowych.

 

Powyższe informacje podatnik dostarcza urzędowi we własnym zakresie.

 

Pytanie: Czy odliczeniu podlegają faktycznie zapłacone odsetki czy kwoty według planu spłaty kredytu?

 

Odpowiedź: Odliczeniu od podatku podlegają wyłącznie odsetki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym. Urząd skarbowy nie uznaje odpisu kwot, które wskutek zwłoki czy braku płynności finansowej nie zostały terminowo opłacone.

 

Pytanie: Czy odliczeniu podlegają odsetki zaciągnięte w innej walucie niż korony lub złotówki?

 

Odpowiedź: Waluta zaciągniętego kredytu nie odgrywa roli w kwestii posiadania prawa do odliczenia kosztów odsetek kredytowych w Norwegii. Wielu Polaków spłaca kredyty hipoteczne zaciągnięte we frankach szwajcarskich lub euro, odsetki od tych kredytów również podlegają odliczeniu od podatku w Norwegii.

 

Pytanie: Jeśli małżonkowie mieszkają razem w Norwegii i rozliczają się wspólnie, jak należy podzielić odpis za odsetki kredytowe?

 

Odpowiedź: Odpis jest uznawany u tego z małżonków, który go naniesie na zeznaniu podatkowym, mimo sytuacji w której np. formalnie zobowiązanie finansowe dotyczy jednego współmałżonka, natomiast odpis zostanie naniesiony na zeznanie podatkowe drugiego współmałżonka. Jeśli małżonkowie rozliczają się osobno, każde z nich może nanieść na swoje zeznanie podatkowe wyłącznie odsetki kredytowe od własnych zobowiązań.

 

Odsetki kredytowe w Norwegii - podstawowe informacje i dokumentacja

 

Podstawowe informacje na temat rozliczenia podatkowego z uwzględnieniem odpisu odsetek kredytowych oraz wymaganej dokumentacji przy składaniu zeznania podatkowego w Norwegii w tym statusie, można znaleźć w poniższym artykule:

 

Ustawodawstwo norweskie

 

Do podstawowych aktów prawnych, określających warunki i zasady wnioskowania o odpis odsetek kredytowych w Norwegii, zaliczają się następujące norweskie ustawy i akty prawne:

  • Ustawa o podatku od nieruchomości i dochodowym (Ustawa podatkowa) (norw. Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven),
  • Rozporządzenie o wykonywaniu i zastosowaniu itd. ustawy podatkowej z dnia 26. marca 1999 nr 14 (norw. Forskrift om utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN)),
  • Rozporządzenie Dyrekcji Urzędu Skarbowego do wykonywania i zastosowania itd. ustawy podatkowej z dnia 26. marca 1999 nr 14 (norw. Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSSD)),
  • Skatte-ABC 2017.

 

Źródło: www.skatteetaten.no

 

Autor: Borys Borowski / NorEkspert

 

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące podatków w Norwegii:

Nie rozliczyłeś się jeszcze w Polsce od dochodów w Norwegii? Nie wszystko stracone!

Złóż lub popraw polski PIT za 2022 rok od dochodów z Norwegii po terminie.

Odcinki z pensji - dlaczego są tak ważne przy rozliczeniu podatku z Norwegii?

Lønnslippy, payslipy, paski z wypłaty. Twoje norweskie odcinki z pensji mają bardzo ważną rolę przy rozliczaniu podatku w Norwegii i Polsce. Dowiedz się dlaczego!

Jak wyjść na 0 zł podatku w Polsce gdy masz dochody z Norwegii? Rozlicz PIT ze współmałżonkiem!

Składasz polski PIT od dochodów w Norwegii za 2022 rok? Poznaj najprostszy sposób, by Twój podatek w Polsce wyszedł na 0 zł!

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy