Ulgi podatkowe dla pendlera za 2020 rok

Status pendlera przysługuje osobom, które pracują i mieszkają w Norwegii oraz dodatkowo posiadają gospodarstwo domowe w Polsce (wymogiem jest posiadanie lub wynajmowanie samodzielnego mieszkania). Pendlerem może być zarówno osoba w związku małżeńskim/mająca dzieci (familiependler), jak i osoba samotna (samotny pendler).

Posiadanie statusu pendlera wiąże się z wieloma atrakcyjnymi ulgami podatkowymi, więc warto dowiedzieć się, jakie kryteria należy spełniać, aby go otrzymać. Zwrot podatku dla pendlera może przekroczyć nawet 30 000 koron.

 

Jako pendler możesz liczyć na ulgi w związku z trzema rodzajami wydatków:

- wydatki na żywność

- koszty zakwaterowania

- koszty podróży zarówno do domu, jak i do pracy

 

Pendler do rodziny w Polsce

 

O status pendlera do rodziny (familiependler) mogą ubiegać się osoby, które są w związku małżeńskim i/lub mają dzieci w Polsce (lub innym kraju UE/EOG) oraz pracują na terenie Norwegii. Osoby te muszą być zameldowane poza granicami Norwegii oraz muszą regularnie podróżować do swojego kraju.

 

Komu przysługuje status pendlera do rodziny?

 

Status pendlera do rodziny przysługuje osobom, które:

 

 • Mają wspólny adres zamieszkania wraz ze współmałżonkiem i/lub dziećmi,

 • W danym roku podatkowym podróżowały do rodziny i mają możliwość to udokumentować.

Samotny pendler

 

O status samotnego pendlera (enslig pendler) mogą ubiegać się osoby niebędące w związku małżeńskim, które pracują w Norwegii, ale są zameldowane poza jej granicami i regularnie podróżują do swojego kraju w UE/EOG.

 

Komu przysługuje status samotnego pendlera?

 

Status pendlera przysługuje osobom, które:

 

 • Są samotne, pracują w Norwegii i w danym roku podatkowym skończyły 21 lat lub są młodsze. Osoby te podróżują do domu rodziców w Polsce przynajmniej raz na sześć tygodni i nie muszą wynajmować/mieć samodzielnego mieszkania w swoim kraju,

 • Są samotne, pracują w Norwegii i w danym roku podatkowym skończyły 22 lata lub są starsze. Osoby te posiadają lub wynajmują samodzielne mieszkanie w Polsce i wracają do swojego kraju przynajmniej 4 razy w ciągu roku. Rzadsze wyjazdy do domu można zaakceptować, gdy wymagają tego szczególne powody, na przykład z powodu choroby, złych finansów lub studiów wieczorowych,

 • Za osoby samotne uznaje się osoby, które nie żyją w związku małżeńskim. Osoby żyjące w konkubinacie są uznawane za samotne, jeśli nie mają wspólnych dzieci.

 • Wynajmują lub posiadają tzw. niesamodzielne mieszkanie w Norwegii.

Jakie mieszkanie uznaje się za samodzielne bądź niesamodzielne w Norwegii?

 

W Norwegii przy ocenie tego, czy mieszkanie jest uznawane ze samodzielne, używa się terminu „primærrom” (pokój podstawowy, pomieszczenie główne).

 

Mieszkanie w Norwegii jest samodzielne, jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Pomieszczenia główne ma co najmniej 30 m2. Jeśli w mieszkaniu mieszka kilka osób, pomieszczenie główne należy zwiększyć o 20 m2 na każdego dodatkowego mieszkańca mieszkania, który ukończył 15 lat,

 • Zapewnia dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,

 • Osoba dojeżdżająca do pracy ma dostęp do mieszkania w każdy dzień tygodnia, tj. także w weekendy oraz w okresach, kiedy nie pracuje,

 • Osoba dojeżdżająca do pracy posiada mieszkanie własnościowe lub mieszka w wynajmowanym mieszkaniu przynajmniej przez rok.

Mieszkania, które nie są uznane za samodzielne są automatycznie uznawane za niesamodzielne.

 

Co w przypadku, jeśli masz zarówno samodzielne mieszkania w Polsce i w Norwegii?

 

W takiej sytuacji status pendlera przysługuje Ci jeżeli:

 • W Polsce posiadasz mieszkanie własnościowe (nie jest wynajęte),

 • Byłeś w nim zameldowany przynajmniej przez 3 lata,

 • Mieszkanie w Polsce (na osobę) jest przynajmniej 2 razy większe niż mieszkanie w Norwegii (na osobę),

 • W mieszkaniu tym mieszkasz przynajmniej rok oraz możesz z niego korzystać 7 dni w tygodniu.

Przysługujące pendlerowi ulgi podatkowe

 

Osoba posiadająca status pendlera może odliczyć sobie od podatku niektóre koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i podróżami do kraju pochodzenia.

 

 • Zakwaterowanie

   

  Możesz ubiegać się o zwrot podatku za koszty najmu mieszkania w Norwegii, jeśli w urzędzie przedstawisz umowę najmu oraz przelewy bankowe lub odcinki z pensji z potrąceniami kwoty za najem, kosztami energii elektrycznej.

   

  Możesz odliczyć tylko udokumentowane wydatki (dotyczy to wydatków wyższych niż 10 000 koron).

   

  Osoby, które od 2018 roku nie zmieniły miejsca najmu mieszkania w Norwegii (komuny) oraz miejsca swojej pracy, nie mogą starać się o odliczenie kosztów związanych z zakwaterowaniem.

   

 • Wyżywienie

   

  Przykładowe kwoty przyznawanych diet:

   

  - Pracownicy, którzy mieszkają w pensjonacie lub w kwaterze, gdzie nie mogą sami przygotować sobie ciepłych posiłków - 164 koron za dzień,

  - Pracownicy, którzy mieszkają w hotelu - 589 koron za dzień,

  - Pracownicy, którzy mieszkają w hotelu z podawanym śniadaniem - 471 koron za dzień,

  - Kierowcy długodystansowi, którzy nie otrzymali od pracodawcy diety za nocleg w aucie - 300 koron za dzień,

   

  Upewnij się, czy Twój pracodawca wypłacił Ci maksymalną kwotę diety, ponieważ masz prawo do zwrotu różnicy, jeśli kwota, którą otrzymałeś była niższa.

   

  Jeżeli wynajmujesz mieszkanie z dostępem do kuchni nie możesz odliczyć kosztów wyżywienia.

   

 • Koszty podróży do Polski

   

  Jeżeli odległość do przejechania przekracza 2,5 km, naliczane jest stałe odliczenie za kilometr. Stawka zostanie obniżona, gdy odległość pokonany dystans przekroczy 50 000 km rocznie.

   

  Stawki w roku 2020 i 2021:

   

  1,56 koron do 50 000 km

  0,76 koron powyżej 50 000 km

   

  W przypadku podróży do Polski liczbę kilometrów oblicza się na podstawie najkrótszej odległości dla drogowych i rozkładowych środków transportu (nie samolotów). Ponadto potrącane są koszty promów i opłat drogowych. Te koszty podróży są uwzględniane w powiązaniu z kosztami drogi, jaką musisz przejechać z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy i z powrotem. Można odliczyć tylko wydatki przekraczające 23100 koron w 2020 r. (23 900 koron w 2021 r.).

   

  Jeśli lecisz samolotem, otrzymasz za to zwrot kosztów. Pamiętaj, aby zadbać o paragony za płatne loty. Jeśli pracodawca opłaca podróż, nie otrzymasz odliczenia.

   

  Aby otrzymać zwrot pieniędzy musisz przedstawić zakupione bilety z Twoimi danymi personalnymi oraz datą i miejscem docelowym. Jeśli w roku 2020 Twój wkład własny na podróże i dojazdy do pracy był większy niż kwota 23 100 koron, możesz odliczyć go od podatku.

Co z obowiązującym limitem podróży podczas epidemii COVID-19?

 

Obecnie ma miejsce bardzo szczególna sytuacja w związku z epidemią koronawirusa. Jeżeli środki, które zostały wdrożone w celu ograniczenia infekcji, oznaczają, że podróże powrotne do Polski nie mogą być realizowane przynajmniej 4 razy w ciągu roku, mogą zaistnieć takie szczególne okoliczności, które stanowią powód do odstąpienia od tego wymogu. Będzie to z pewnością miało miejsce, na przykład, gdy podróż do domu nie jest możliwa z powodu zamkniętych granic, braku lotów lub tego, że podróż powrotna skutkować będzie 14-dniową kwarantanną.

 

Pendler do rodziny – dokumenty, które trzeba okazać

 

Jeśli ubiegasz się o przyznanie statusu pendlera do rodziny, powinieneś mieć możliwość przedstawienia następujących dokumentów:

 • Skattemelding za ubiegły rok. Jest to roczny wynik rozliczenia podatkowego, który otrzymujesz od urzędu skarbowego po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego. (Możesz sprawdzić na stronie Altinn)

 • Lønnsoppgave za ubiegły rok. Jest to PIT od norweskiego pracodawcy, który określa wysokość Twoich zarobków w Norwegii oraz przedstawia wysokość zaliczki pobranej na podatek dochodowy.

 • Årsoppgave - rozliczenie roczne wydawane przez NAV za ubiegły rok. W dokumencie tym przedstawione są zasiłki, które pobierałeś od NAV w poprzednim roku, np. zasiłek chorobowy albo zasiłek dla bezrobotnych.

 • Dokumentacja potwierdzająca Twoje podróże między Norwegią a Polską w ubiegłym roku, np. bilety lotnicze, odcinki z pensji.

 • Akt małżeństwa – wymagane jest przetłumaczenie dokumentu na język norweski.

 • Akt urodzenia dziecka, jeśli mamy dziecko. Wymagane jest przetłumaczenie dokumentu na język norweski.

 • Zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu z rodziną w ubiegłym roku – zaświadczenie musi być przetłumaczone na język norweski.

 • Dokumentacja potwierdzająca koszty mieszkania w Norwegii za ubiegły rok (czynsz, prąd). Wystarczą Ci odcinki z pensji, jeśli opłaty były potrącane z Twojego wynagrodzenia. Możesz też przedstawić potwierdzenia przelewów.

Samotny pendler – dokumenty, które trzeba okazać

 

Jeśli ubiegasz się o przyznanie statusu samotnego pendlera, powinieneś mieć możliwość przedstawienia następujących dokumentów:

 • Skattemelding za ubiegły rok. Jest to roczny wynik rozliczenia podatkowego, który otrzymujesz od urzędu skarbowego po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego. (Możesz sprawdzić na stronie Altinn)

 • Lønnsoppgave za ubiegły rok. Jest to PIT od norweskiego pracodawcy, który określa wysokość Twoich zarobków w Norwegii oraz przedstawia wysokość zaliczki pobranej na podatek dochodowy.

 • Årsoppgave - rozliczenie roczne wydawane przez NAV za ubiegły rok. W dokumencie tym przedstawione są zasiłki, które pobierałeś od NAV w poprzednim roku, np. zasiłek chorobowy albo zasiłek dla bezrobotnych.

 • Dokumentacja potwierdzająca Twoje podróże między Norwegią a Polską w ubiegłym roku, np. bilety lotnicze, odcinki z pensji.

 • Dokumentacja potwierdzająca koszty mieszkania w Norwegii za ubiegły rok (czynsz, prąd). Wystarczą Ci odcinki z pensji, jeśli opłaty były potrącane z Twojego wynagrodzenia. Możesz też przedstawić potwierdzenia przelewów.

 • Zaświadczenia o posiadanym lub wynajmowanym mieszkaniu w Polsce np. akt własności lub umowa najmu – wymagane jest przetłumaczenie dokumentu na język norweski.

 • Zaświadczenie o metrażu mieszkania – wymagane jest przetłumaczenie dokumentu na język norweski.

 • Akt urodzenia, jeśli w ubiegłym roku nie miałeś ukończonych 22 lat – wymagane jest przetłumaczenie dokumentu na język norweski.

Autorka: Agnieszka Klimek

 

Źródło: skatteetaten.no, skattebetaleren.no, revregn.no, smartepenger.no

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące podatków w Norwegii:

Nie rozliczyłeś się jeszcze w Polsce od dochodów w Norwegii? Nie wszystko stracone!

Złóż lub popraw polski PIT za 2022 rok od dochodów z Norwegii po terminie.

Odcinki z pensji - dlaczego są tak ważne przy rozliczeniu podatku z Norwegii?

Lønnslippy, payslipy, paski z wypłaty. Twoje norweskie odcinki z pensji mają bardzo ważną rolę przy rozliczaniu podatku w Norwegii i Polsce. Dowiedz się dlaczego!

Jak wyjść na 0 zł podatku w Polsce gdy masz dochody z Norwegii? Rozlicz PIT ze współmałżonkiem!

Składasz polski PIT od dochodów w Norwegii za 2022 rok? Poznaj najprostszy sposób, by Twój podatek w Polsce wyszedł na 0 zł!

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy