Nowe stawki zasiłków z NAV. Jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 roku?

Parlament Norwegii (Storting) przyjął uchwałę o zmianie następujących zasiłków: zasiłek rehabilitacyjny AAP, świadczenia dla samotnych matek i ojców, renta inwalidzka, renta rodzinna, emerytura oraz emerytura AFP w sektorze publicznym. Zmiany będą dotyczyć wniosków składanych do NAV od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany obowiązują dopiero o wniosków z 2021 roku

 

Ważną sprawą jest to, że jeśli złożyłeś wniosek do NAV o powyższe świadczenia przed 1 stycznia 2021 roku, wprowadzone zmiany nie będą Cię dotyczyły. Zmiany również nie będą dotyczyły Twojego przypadku, jeśli otrzymasz któreś z wymienionych wyżej świadczeń pod koniec 2020 roku.

 

Świadczenia socjalne z Norwegii - lista zmian

 

Wprowadzone zmiany:

 • Okres kwalifikacji do członkostwa w folketrygden - został wydłużony z 3 do 5 lat. Okres kwalifikacji to czas, w którym uzyskałeś prawo do świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Zmiany dotyczące uchodźców:

  - zniesiono szczególne prawa do zasiłku i korzystne zasady ich obliczania dla uchodźców,

  - w przypadku AFP w sektorze publicznym zmiana dotyczy jedynie uchylenia przepisów, które dotyczą korzystniejszych obliczeń dla uchodźców,

  - zniesiono szczególne prawa do zasiłku i korzystne zasady ich obliczania dla uchodźców,

  - uchodźcy niepełnosprawni będą mieli dodatkowe świadczenia.

 • Opuszczenie przez Wielką Brytanią Unii Europejskiej (Brexit) może wiązać się ze zmianami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego.

  - Umowa o separacji została zawarta między Wielką Brytanią a krajami EFTA oraz między Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatele, którzy skorzystali już ze swobody przemieszczania się między Wielką Brytanią i Norwegią, mają dalsze prawo do zabezpieczenia społecznego,

  - Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje również tymczasowa umowa o zabezpieczeniu społecznym z Wielką Brytanią. Dzięki tej umowie Norwegowie, którzy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii nie tracą prawa emerytalnego oraz przysługuje im prawo dostępu do opieki medycznej w nagłych przypadkach podczas ich tymczasowego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii.

 • Zasiłek pogrzebowy:

  - Od 1 stycznia 2021 r. stawka zasiłku pogrzebowego uzależnionego od stanu zamożności zostanie zmieniona z obecnych 24 734 koron na 25 377 koron,

  - Odliczenie z tytułu świadczeń za transport zwłok wynosi 10% tej stawki i wzrośnie z 2473 koron do 2538 koron.

 • Dodatkowy zasiłek dla osób powyżej 67 roku życia, które mieszkają w Norwegii przez krótki czas

  - Stawki świadczeń dodatkowych dla osób z krótkim okresem zamieszkania stają się zgodne ze stawkami emerytury gwarantowanej na nową emeryturę z systemu ubezpieczeń społecznych

  a) wysoka stawka emerytury gwarantowanej:

  - dla osób samotnie pobierających świadczenia,

  - dla osób pobierających świadczenia z małżonkiem poniżej 67 roku życia,

   

  stawka wynosi: 192 125 koron

   

  b) zwykła stawka emerytury gwarantowanej:

  - dla każdego z małżonków, jeśli oboje mają powyżej 67 lat,

  - dla osób pobierających świadczenia, które zamieszkują wspólnie z dorosłymi dziećmi lub innymi osobami dorosłymi (niebędącymi małżeńskimi),

   

  stawka wynosi: 177 729 koron

   

 • Alimenty

  Opłata sądowa została zmieniona z 1172 koron na 1199 koron i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Od tej samej daty jest zwiększana ustalona przez NAV składka alimentacyjna, którą strony będą musiały uiścić.

 • Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka lub adopcji

  Stawka becikowego w Norwegii została zmieniona z 84,720 koron na 90 300 koron. Nowa stawka obowiązuje w przypadku porodów i adopcji, które miały miejsce 1 stycznia 2021 roku lub później.

 • Zadeklarowanie ojcostwa

  1 stycznia 2021 r. weszła w życia znowelizowana ustawa, która ma na celu ułatwienie cyfrowego zadeklarowania ojcostwa. NAV i urząd podatkowy (Skatteetaten) współpracują nad rozwiązaniem cyfrowym, które ma być gotowe latem 2021 r.

 • Zasiłek szkoleniowy (tiltakspenger)

  Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021:

  - niska stawka 297 koron dziennie

  - wysoka stawka 411 koron dziennie

  - dodatek za dziecko: 49 koron dziennie

 • Świadczenie na dziecko dla pracującej, samotnej matki lub ojca

  Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się maksymalne stawki zasiłku dla samotnie wychowujących dziecko, pracujących rodziców:

  - na pierwsze dziecko: 50 340 koron rocznie

  - na dwoje dzieci: 65 688 koron rocznie

  - na troje lub więcej dzieci: 74 436 koron rocznie

 • Dodatkowe świadczenia:

  Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiły zmiany stawek świadczeń uzupełniających, które są przeznaczone dla osób prowadzących aktywność związaną z ich pracą, wykształceniem:

  - Świadczenie za książki i materiały dydaktyczne (kolegium /uniwersytet / szkołę zawodowa) - 790 koron miesięcznie,

  - Świadczenie na książki i materiały dydaktyczne (szkoła ponadgimnazjalna) - 395 koron miesięcznie,

  - Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania - maksymalna stawka 4340 koron miesięcznie,

  - Świadczenie na podróż do domu 2,52 koron za km,

  - Świadczenie na przeprowadzkę 2,52 koron za km,

  - Świadczenie na podróż promującą mobilność geograficzną 2,52 koron za km,

 • Zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger)

  1 stycznia 2021 r. zmianie uległa długość czasu nakładania sankcji na osoby, które same są winne swojemu bezrobociu lub odmawiają podjęcia pracy. Czas kary został wydłużony z 12 na 18 tygodni. Ponadto zmieniły się przepisy dotyczące łączenia zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń. Celem zmian jest dostosowanie przepisów do aktualnej praktyki.

   

Autor: Agnieszka Klimek / NorEkspert

 

Źródło: nav.no

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące zasiłków w Norwegii:

Emerytura w Norwegii (cz. 3) - OTP, czyli obowiązkowy dodatek emerytalny od pracodawcy

Czy wiesz, że pracodawca w Norwegii najpewniej musi się dołożyć do Twojej emerytury z Norwegii? Zobacz, na czym polega OTP.

Emerytura w Norwegii (cz. 2) - inntektspensjon, czyli emerytura za osiągnięte dochody

Pracuj długo i zarabiaj dużo. Wtedy Twoja emerytura od wysokości dochodów w Norwegii będzie imponująca. Zobacz, na czym polega emerytura dochodowa.

Emerytura w Norwegii (cz. 1) - garantipensjon, czyli gwarantowana emerytura norweska

Czy wiesz, że podstawowa emerytura z Norwegii przysługuje prawdopodobnie także i Tobie? Dowiedz się, dlaczego to takie proste.

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy