Rozliczenia podatkowe w Norwegii: odpis rybaka - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Odpis rybaka jest ulgą podatkową, która mimo znacznej skali korzyści nadal stanowi wyzwanie dla większości podatników norweskich. W poniższym artykule można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące specjalnego odpisu podatkowego dla rybaków. Odpowiedzi na pytania udziela ekspert podatkowy.

Odpis rybaka - pytania i odpowiedzi

 

Poniższe pytania dotyczą specjalnego odpisu podatkowego, przeznaczonego dla rybaków i myśliwych (norw. særskilt fradrag for fiskere og fangstmenn). Udzielone przez eksperta podatkowego odpowiedzi znajdują uzasadnienie w norweskich aktach prawnych związanych z kwestiami podatkowymi, jak również w praktyce postępowania norweskich urzędów skarbowych względem tej kategorii norweskich podatników.

 

Pytanie: Co to jest odpis rybaka?

 

Odpowiedź: Specjalny odpis rybaków i myśliwych (norw. særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk) to odpis przysługujący rybakom, którzy spędzili 130 dni w roku podatkowym na okręcie / kutrze rybackim. Wartość odpisu stanowi 30% rocznego dochodu brutto rybaka, granica maksymalna odpisu wynosi 150 000 NOK.

 

Pytanie: Pracuję jako kucharz na kutrze rybackim, czy również mam prawo do odpisu?

 

Odpowiedź: Odpis przysługuje wszystkim członkom załogi, nie tylko osobom bezpośrednio zajmującym się połowem ryb. Dlatego zarówno kucharz, jak i np. maszynista mogą się ubiegać o odpis rybaka.

 

Pytanie: Czy istnieje wymóg odnośnie charakteru pracy rybaka, mający wpływ na odpis?

 

Odpowiedź: Ustawodawca norweski określa, że do odpisu rybaka mają prawo osoby zajmujące się lub uczestniczące w połowie ryb słonowodnych i innych stworzeń (np. małży) na morzu lub wzdłuż wybrzeża.

 

Pytanie: Czy wymóg pracy 130 dni na morzu jest bezwarunkowy?

 

Odpowiedź: Podstawowe założenie ustawodawstwa norweskiego głosi, że rybak objęty umową o pracę / zlecenie, która zakłada minimum 130 dni pracy na morzu, automatycznie jest uprawniony do wnioskowania o odpis. Oznacza to, że np. rybak zaczynający dopiero pracę pod koniec roku podatkowego może uzyskać odpis rybaka, jeśli jego umowa zakłada, że w kolejnych latach podatkowych będzie pracował przynajmniej 130 dni na morzu (mimo iż w roku rozpoczęcia pracy nie był w stanie tyle dni przepracować). Podobnie w sytuacji, gdy rybak kończy pracę na początku roku podatkowego, jeśli w poprzednich latach jego umowa oraz sytuacja faktyczna potwierdzała 130-dniowy pobyt na statku w ciągu roku, odpis zostanie uznany. Wymóg 130 dni pobytu na statku toleruje również sytuacje takie jak choroba (warunek: pobieranie zasiłku chorobowego) czy nieprzewidziane zdarzenia uniemożliwiające wypełnienie formalności (np. złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające połowy). Do dni również zostają doliczone te, gdy statek przechodzi drobne naprawy.

 

Pytanie: Czy okres na zasiłku dla bezrobotnych jest doliczany do wymogu 130 dni?

 

Odpowiedź: Nie, dni, w którym rybak pobiera zasiłek dla bezrobotnych nie są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu spełnienia wymogu 130 dni. Uzyskany zasiłek dla bezrobotnych również nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu wartości odpisu rybaka (nie jest dodawany do rocznego dochodu stanowiącego podstawę naliczenia odpisu).

 

Pytanie: Razem z żoną pracujemy na jednym kutrze. Czy odpis rybaka dzielimy między siebie?

 

Odpowiedź: Nie, jeśli podatnicy rozliczają się wspólnie i oboje są rybakami, każde z nich ma swój oddzielny odpis rybaka.

 

Pytanie: Czy odpis rybaka wymaga dodatkowej dokumentacji podatkowej?

 

Odpowiedź: Prawo do odpisu można potwierdzić za pomocą rocznego zestawienia dochodów od pracodawcy, gdzie powinna się znajdować informacja na temat ilości dni pobytu na statku. Dodatkowo warto dostarczyć do urzędu skarbowego rozliczenia połowów (norw. turoppgjør) oraz odcinki z pensji (norw. lønnslipp). Wszystkie te dokumenty wystawia norweski pracodawca.

 

Pytanie: Czy rybacy mogą odliczać koszty podróży i mieszkania w Norwegii?

 

Odpowiedź: Tak, rybacy mogą uwzględniać wszelkie odpisy związane ze statusem pendler (podróże, zakwaterowanie, wyżywienie), jeśli takowe ponosili w związku z wykonywaną pracą. Podstawowym wymogiem jest dostarczenie dodatkowej, wymaganej przez urząd dokumentacji oraz uwzględnienie odpisów na rozliczeniu podatkowym.

 

Pytanie: Czy rybak może się ubiegać o zmianę klasy podatkowej na drugą?

 

Odpowiedź: Tak, druga klasa podatkowa może być uwzględniona na rozliczeniu podatkowym wraz z odpisem rybaka. Rybak musi jednak pamiętać o dostarczeniu do urzędu skarbowego wymaganej dokumentacji z Polski, aby potwierdzić swoje prawo do tego statusu podatkowego.

 

Odpis podatkowy rybaka w Norwegii - podstawowe informacje i dokumentacja

 

Podstawowe informacje na temat odpisu rybaka w Norwegii oraz listę dokumentów potrzebną do wykonania rozliczenia podatkowego w tym statusie, można znaleźć w poniższym artykule:

 

Ustawodawstwo norweskie

 

Do podstawowych aktów prawnych, określających warunki i zasady wnioskowania o odpis rybaka w Norwegii, zaliczają się następujące norweskie ustawy i akty prawne:

    • Ustawa o podatku od nieruchomości i dochodowym (Ustawa podatkowa) (norw. Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven),
    • Rozporządzenie o wykonywaniu i zastosowaniu itd. ustawy podatkowej z dnia 26. marca 1999 nr 14 (norw. Forskrift om utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN)),
    • Rozporządzenie Dyrekcji Urzędu Skarbowego do wykonywania i zastosowania itd. ustawy podatkowej z dnia 26. marca 1999 nr 14 (norw. Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSSD)),
    • Skatte-ABC 2017.

 

Źródło: www.skatteetaten.no

 

Autor: Borys Borowski / NorEkspert

 

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące podatków w Norwegii:

Nie rozliczyłeś się jeszcze w Polsce od dochodów w Norwegii? Nie wszystko stracone!

Złóż lub popraw polski PIT za 2022 rok od dochodów z Norwegii po terminie.

Odcinki z pensji - dlaczego są tak ważne przy rozliczeniu podatku z Norwegii?

Lønnslippy, payslipy, paski z wypłaty. Twoje norweskie odcinki z pensji mają bardzo ważną rolę przy rozliczaniu podatku w Norwegii i Polsce. Dowiedz się dlaczego!

Jak wyjść na 0 zł podatku w Polsce gdy masz dochody z Norwegii? Rozlicz PIT ze współmałżonkiem!

Składasz polski PIT od dochodów w Norwegii za 2022 rok? Poznaj najprostszy sposób, by Twój podatek w Polsce wyszedł na 0 zł!

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy