Coraz więcej osób w Norwegii pobiera AAP wskutek pandemii

Pod koniec grudnia 2020 roku aż 124 500 osób otrzymało zasiłek z racji zwolnienia z pracy (Arbeidsavklaringspenger – AAP). Jest to o 9600 osób więcej w porównaniu z końcem grudnia 2019 roku. W grudniu 2020 roku AAP odebrało 3,6% populacji w wieku od 18 do 66 lat. Oznacza to wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem.

Pandemia zwiększa liczbę pobierających AAP

 

Dyrektor ds. pracy i opieki społecznej, Hans Christian Holte powiedział, że za wzrostem liczby osób otrzymujących AAP stoi pandemia koronawirusa, która spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia i przez to coraz więcej osób zaczęło pobierać tej zasiłek w 2020 r. W związku z pandemią stało się również możliwe wydłużenie okresu pobierania AAP nawet o sześć miesięcy. Najprawdopodobniej liczba odbiorców AAP również nieco wzrośnie w 2021 r.

 

Osoby pobierające AAP w Norwegii - aktualne statystyki

 

Liczba osób pobierających AAP w różnych grupach wiekowych pod koniec grudnia 2020 roku:

  • 30-39 lat - 27 800 osób - wzrost liczby o prawie 2500 osób (10%) w porównaniu z końcem grudnia 2019. W liczbach bezwzględnych był to największy wzrost w każdej grupie wiekowej,

  • poniżej 30 lat - wzrost liczby o niecałe 1800 osób w porównaniu z końcem grudnia 2019 (szczególny wzrost w grupie wiekowej 25-29),

  • 50-59 lat - 29 300 osób - wzrost liczby o 2300 osób (8,4%) w porównaniu z końcem grudnia 2019 roku. Ta grupa wiekowa ma obecnie największą liczbę beneficjentów i najwyższy odsetek ludności pobierających AAP,

  • Powyżej 60 lat - wzrost o 1400 osób w porównaniu z końcem grudnia 2019. W tej grupie nastąpił największy względny wzrost liczby beneficjentów.

Naszym czytelnikom przypominamy ogólne zasady uzyskiwania zasiłku przejściowego z Norwegii: 

Zaburzenia psychiczne, choroby układu ruchu i układu nerwowego - główne powody wzrostu liczby pobierających AAP
 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi tworzą największą część odbiorców zasiłków AAP stanowiącą 53 400 osób. Liczba ta znacznie wzrosła w 2020 roku do prawie 4200 nowych odbiorców, co oznacza wzrost o 8,4 proc. Jednak największy względny wzrost liczby pobierających AAP dotyczył osób z zaburzeniami narządu ruchu i chorobami układu nerwowego - było to odpowiednio o 3100 (9,4%) i 900 (13%) więcej biorców. Wzrost ten był szczególnie zauważalny dla osób powyżej 30 roku życia. Wśród osób z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego widać niewielką tendencję do większego wzrostu pobierania zasiłku wśród mężczyzn. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mają bardzo duży związek z życiem zawodowym i wpływają znacząco na wynik bezrobocia.

 

Pobieranie AAP - mniej osób kończących, więcej osób rozpoczynających

 

Liczba osób, które przestały otrzymywać AAP w 2020 roku znacznie zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten wynika w głównej mierze z wydłużenia prawa do świadczeń nawet o 6 miesięcy z powodu pandemii COVID-19. Powodem jest również wzrost bezrobocia i większe wymagania na utrzymanie się na rynku pracy. Do września włącznie, liczba osób kończących otrzymywać AAP spadła o 11 300 w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. Zły czas dla gospodarki przyczynił się również do utraty pracy przez ludzi i rozpoczęcia pobierania przez nich AAP.

 

Autorka: Agnieszka Klimek / NorEkspert

 

Źródło: NAV.no

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące zasiłków w Norwegii:

Emerytura w Norwegii (cz. 3) - OTP, czyli obowiązkowy dodatek emerytalny od pracodawcy

Czy wiesz, że pracodawca w Norwegii najpewniej musi się dołożyć do Twojej emerytury z Norwegii? Zobacz, na czym polega OTP.

Emerytura w Norwegii (cz. 2) - inntektspensjon, czyli emerytura za osiągnięte dochody

Pracuj długo i zarabiaj dużo. Wtedy Twoja emerytura od wysokości dochodów w Norwegii będzie imponująca. Zobacz, na czym polega emerytura dochodowa.

Emerytura w Norwegii (cz. 1) - garantipensjon, czyli gwarantowana emerytura norweska

Czy wiesz, że podstawowa emerytura z Norwegii przysługuje prawdopodobnie także i Tobie? Dowiedz się, dlaczego to takie proste.

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy