Permittering - zachowaj ponad 60% dochodu w Norwegii, gdy firma nie ma dla Ciebie pracy

Twój pracodawca w Norwegii oznajmia, że firma nie ma zleceń i nie ma chwilowo dla Ciebie pracy. Dowiedz się, co powinieneś zrobić w takiej sytuacji. Zachowasz swoje dochody i umowę o pracę.

Permittering w Norwegii - co to takiego?

 

Permittering to przejściowy brak pracy (przestój) w firmie, wynikający z nagłych i nieprzewidzianych dla pracodawcy okoliczności. Często jest także znany jako “postojowe w Norwegii” lub lay-off (z języka angielskiego).

 

Czym są nieprzewidziane okoliczności w praktyce? Przykładowo może to być przedterminowe zakończenie projektu w branży stoczniowej albo klęska żywiołowa. Ostatnim świetnym przykładem nieprzewidzianych okoliczności był wybuch pandemii COVID-19 w Norwegii w marcu 2020 roku. Wielu Polaków w Norwegii doskonale pamięta ten moment i masowe permitteringi, które spotkały naszych rodaków. Z powodu obostrzeń firmy straciły wówczas zlecenia i były zmuszone przejściowo skierować pracowników na permittering.

 

Permittering w Norwegii | Co to takiego? | NorEkspert

Rys. Branża stoczniowa jest szczególnie narażona na okresowe przestoje wskutek braku nowych zleceń.

 

Permittering a Twój stosunek pracy

 

Co oznacza permittering dla Twojego stosunku pracy i umowy, którą zawarłeś z pracodawcą w Norwegii? Sformułowanie “nagły i przejściowy brak pracy” jest kluczowe dla zrozumienia istoty permitteringu. W praktyce tracisz w tej sytuacji pracę, ale Twoja umowa o pracę jest nadal ważna i obowiązująca. Gdy przejściowe kłopoty pracodawcy miną, będziesz mógł wrócić na swoje dotychczasowe stanowisko i nie będziesz musiał podpisywać nowej umowy.

 

Varsel om permittering - dokument, z którego dowiadujesz się o przestoju

 

Twój pracodawca ma obowiązek powiadomić Cię o tym, że zostajesz skierowany na permittering. W takiej sytuacji powinieneś otrzymać dokument o nazwie “varsel om permittering” lub “permitteringsvarsel”. Dokument ten musi zawierać informacje:

 • Przyczyna permitteringu,
 • Data rozpoczęcia permitteringu,
 • Czas trwania permitteringu - może być czas nieokreślony,
 • Informacja o okresie, kiedy pracodawca będzie Ci jeszcze wypłacał wynagrodzenie (lønnsplikt),
 • Informacja o Twoim prawie do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w NAV (dagpenger).

Lønnsplikt - pracodawca płaci za Twoje 10 pierwszych dni permitteringu

 

Pracodawca wręczył Ci powiadomienie o skierowaniu na permittering (varsel om permittering). Co się będzie działo dalej? Zauważ, że na liście obowiązkowych informacji w dokumencie jest wymieniony m. in. okres, w którym pracodawca będzie Ci wypłacał jeszcze wynagrodzenie (lønnsplikt). To jest kilka dni, za które jeszcze będziesz dostawać pieniądze od pracodawcy w Norwegii.

 

Długość lønnsplikt zmieniała się w latach 2020-2021 z powodu pandemii koronawirusa. Obecnie (wrzesień 2021) lønnsplikt wynosi 10 dni. Za te 10 dni pracodawca musi Ci wypłacić 100% dziennego wynagrodzenia.

 

Gdy okres pracodawcy się kończy, możesz próbować się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych z NAV (dagpenger). Pamiętaj, że musisz to zrobić samodzielnie lub z czyjąś pomocą. Ani NAV, ani pracodawca nie złożą wniosku o zasiłek za Ciebie.

 

Dagpenger na permitteringu a przy utracie pracy - jaka jest różnica?

 

W dalszej części artykułu opisujemy, co musisz zrobić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych z NAV, czyli dagpenger. “Zaraz, przecież dagpenger dostają osoby, które są na bezrobociu…” - możesz pomyśleć. Masz rację, dagpenger przysługuje przede wszystkim osobom, które straciły pracę w wyniku wypowiedzenia czy po prostu zakończenia / rozwiązania umowy o pracę. W takich przypadkach zasiłek z NAV nosi pełną nazwę “zasiłek dla bezrobotnych przy utracie pracy (dagpenger ved arbeidsløshet)”.

 

Możesz przeczytać więcej o dagpenger przy utracie pracy w oddzielnym artykule:

Jednak osoby na permitteringu również tymczasowo tracą pracę, mimo że ich umowa pozostaje w mocy. Dlatego także i one wnioskują o dagpenger. Gdy jesteś na permitteringu, po prostu wnioskujesz o “zasiłek dla bezrobotnych na permitteringu (dagpenger ved permittering)”. Zastosowanie dagpenger jest takie samo, inne są po prostu te dwie sytuacje.

 

Dagpenger na permitteringu - ile pieniędzy możesz dostać i jakie warunki musisz spełniać

 

Dagpenger to zasiłek z NAV, który powinien zastąpić Twój dochód z pracy, gdy będziesz na permitteringu i skończy się 10-dniowy okres pracodawcy. Generalnie możesz pobierać dagpenger przez maksymalnie 26 tygodni w okresie 18 miesięcy.

 

Uwaga:

Z powodu koronawirusa ten warunek jest dość zmienny i rząd norweski przedłuża maksymalny okres pobierania zasiłku. Na ten moment osoby pobierające zasiłek mogą go pobierać aż do 31 października 2021 roku.

 

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych na permitteringu

 

Zwykle zasiłek dla bezrobotnych na permitteringu (dagpenger ved permittering) ma taką samą stawkę, jak wspomniany wcześniej zasiłek dla bezrobotnych w przypadku utraty pracy w Norwegii (dagpenger ved arbeidsløshet).

 

Stawka ta wynosi 62,4% Twoich średnich dochodów brutto sprzed permitteringu. Odkąd jednak trwa pandemia koronawirusa w Norwegii, stawki zasiłku zostały tymczasowo zmienione i wynoszą:

 • 80% Twoich dochodów poniżej 319 197 NOK (3 G),
 • 62,4% Twoich dochodów między 319 197 NOK (3 G) a 638 394 NOK (6 G).

Jak to rozumieć? Jeżeli zarabiałeś rocznie 300 000 NOK przed permitteringiem, otrzymasz 80% tego dochodu w ramach zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli zarabiałeś rocznie 400 000 NOK, dostaniesz zasiłek w wysokości 80% do kwoty 319 197 NOK oraz 62,4% z dochodu, który jest ponad tą granicę. Maksymalna granica dochodu to 6 G, czyli 638 394 NOK.

 

Możesz sprawdzić sam, ile zasiłku powinieneś dostać. Sprawdź to przy pomocy kalkulatora dagpenger z NAV.

 

Dla przypomnienia!

G to skrót od grunnbeløpet i folketrygden, czyli kwota minimalna wynagrodzenia, co roku w maju NAV aktualizuje jej wysokości na swojej stronie internetowej. Obecnie obowiązuje stawka G w wysokości 106 399 NOK.

 

Uwaga!

Rząd norweski proponuje, aby od 1 listopada 2021 stawka permitteringu wynosiła 62,4% dla całego dochodu, który mieści się w granicy 6G. Śledź nasze aktualności lub nasz fanpage na Facebooku, na pewno o tym napiszemy!

 

Dodatek na dzieci - Barnetillegg

 

Oprócz podstawowej stawki zasiłku dla bezrobotnych, możesz liczyć na specjalny dodatek, o ile masz na utrzymaniu dzieci poniżej 18 roku życia. Dodatek na dziecko (barnetillegg) wynosi 17 NOK dziennie na każde niepełnoletnie dziecko i możesz go otrzymać za 5 dni w tygodniu. Dzieci, na które dostajesz dodatek, muszą mieszkać w Norwegii lub innym kraju EOG (np. w Polsce). Co ważne, dzieci nie muszą mieszkać z Tobą pod jednym adresem, jak to ma miejsce w przypadku zasiłku rodzinnego z Norwegii!

 

Dochody, które się wliczają do wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 

Aby wyliczyć wysokość Twojego zasiłku, NAV bierze pod uwagę różne dochody, które osiągnąłeś, zanim złożyłeś wniosek o dagpenger na permitteringu. Podstawowe ograniczenie to wspomniana już górna granica rocznego dochodu (638 394 NOK).

 

Dochody, które NAV bierze pod uwagę przy wyliczeniu dagpenger:

 • Dochody z pracy (lønnsinntekter),
 • Zasiłek chorobowy (sykepenger),
 • Zasiłek na opiekę (omsorgspenger),
 • Zasiłek pielęgnacyjny (pleiepenger),
 • Zasiłek szkoleniowy (opplæringspenger),
 • Zasiłek ciążowy (svangerskapspenger),
 • Zasiłek rodzicielski (foreldrepenger),
 • Zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger).

Pamiętaj, że wymienione dochody służą do wyliczenia wysokości zasiłku i nie mają nic wspólnego z warunkiem dochodu minimalnego (minsteinntekt), który opisujemy poniżej. Często się zdarza, że ludzie mylą te dwie sprawy.

 

Są także niektóre dochody, których NAV nie bierze pod uwagę przy wyliczeniu wysyokości dagpenger. Są to:

Warunki do uzyskania zasiłku z NAV

 

Jeżeli chcesz uzyskać z NAV zasiłek dla bezrobotnych na permitteringu, musisz spełnić kilka warunków. Niektóre z nich są zmienne i uzależnione od pandemii COVID-19 w Norwegii. 

 • Twój dochód z pracy musi zostać obniżony,
 • Twój stopień permitteringu musi wynosić przynajmniej 40% lub 50% - w zależności od tego, kiedy uzyskasz zasiłek w NAV - jeżeli zaczniesz pobierać dagpenger przed 30 września 2021 roku, wystarczy 40% redukcji Twojego czasu pracy. Jeśli natomiast NAV przyzna Tobie zasiłek po 1 października, Twój permittering musi wynosić co najmniej 50% czasu pracy. Jeśli masz więcej niż jednego pracodawcę, NAV połączy czas pracy ze wszystkich firm, aby sprawdzić ten warunek,
 • Musisz wykazać odpowiednio wysoki dochód minimalny (minsteinntekt) - piszemy o nim szczegółowo poniżej,
 • Musisz się zarejestrować jako osoba poszukująca pracy (arbeidssøker) w systemie NAV i aktywnie szukać pracy,
 • Musisz przebywać w Norwegii i być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych tego kraju - w niektórych sytuacjach są wyjątki od tego warunku i będziesz mógł pobierać zasiłek w Polsce - piszemy o tym w dalszej części artykułu,
 • Jesteś na permitteringu wskutek nagłego braku pracy lub innych czynników, na które Twój pracodawca nie ma wpływu,
 • Masz mniej niż 67 lat.

Dochód minimalny, czyli minsteinntekt - ile musisz wykazać zarobków, żeby dostać zasiłek z NAV

 

Dochód minimalny to jeden z najważniejszych warunków, jakie stawia Tobie NAV, żebyś mógł w ogóle otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Musisz wykazać, że zarobiłeś:

 • 79 799 NOK (0,75 G) za ostatnie 12 miesięcy lub 239 398 NOK (2,25 G) za ostatnie 36 miesięcy - jeżeli wnioskujesz o zasiłek dla bezrobotnych od 30 września 2021 lub wcześniej,
 • 159 599 NOK (1,5 G) za ostatnie 12 miesięcy lub 319 197 NOK (3 G) za ostatnie 36 miesięcy - jeżeli wnioskujesz o zasiłek dla bezrobotnych od 1 października 2021.

Jak widzisz, również w tym przypadku obowiązują różne stawki, w zależności od okresu, w którym ubiegasz się o zasiłek. Jest to oczywiście spowodowane zmianami w przepisach w trakcie pandemii COVID-19. 

 

Czasami osoby wnioskujące o zasiłek dla bezrobotnych mają problem z uzbieraniem dochodu minimalnego. Pamiętaj, że możesz uwzględnić w nim następujące dochody:

 • Dochody z pracy (arbeidsinntekter),
 • Zasiłek rodzicielski (foreldrepenger),
 • Zasiłek ciążowy (svangerskapspenger),
 • Zasiłek chorobowy związany z ciążą (svangerskapsrelaterte sykepenger).

Ważne!

Do wyliczenia minsteinntekt możesz także brać pod uwagę dochody z innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Polska, Holandia, Niemcy itd). Musisz jedynie przedstawić zaświadczenia o dochodach z danego kraju na druku E-301 / PD U1. Pamiętaj! Jeśli miałeś dochód z własnej działaności gospodarczej, to niestety, ale nie jest on brany pod uwagę przez NAV.

 

Nie masz prawa do dagpenger - co zrobić?

 

Może się zdarzyć, że nawet połączone dochody z Norwegii, Polski i innych krajów nie wystarczą, żebyś mógł ubiegać się o dagpenger na permitteringu. W takiej sytuacji możesz wnioskować o pomoc socjalną z NAV. Jest to specjalna forma zapomogi z Norwegii, która pomoże Ci przetrwać najgorszy czas, gdy nie masz żadnego źródła dochodu.

 

Wniosek o dagpenger z NAV - krok po kroku

 

Sprawdziłeś, czy spełniasz warunki NAV na uzyskanie zasiłku i wszystko się zgadza? Świetnie! Jedyne, co Ci pozostaje, to złożyć wniosek o dagpenger wraz z odpowiednimi dokumentami do NAV. O co dokładnie musisz zadbać?

 

Zarejestruj się w NAV jako osoba poszukująca pracy

 

Jest to jedna z dwóch najważniejszych kwestii związanych z wnioskowaniem o dagpenger. Przypominamy o tym, gdyż często się zdarza, że wnioskodawca , wysyła wniosek wraz dokumentami do NAV, a decyzja jest odmowna. Dlaczego? Właśnie przez brak rejestracji jako arbeidssøker, czyli osoba poszukująca pracy. 

 

Zarejestrowanie się jako osoba poszukująca pracy to podstawowy wymóg NAV-u przy składaniu wniosku o dagpenger. Dotyczy nie tylko osób na permitteringu, ale także tych, które starają się o zasiłek dla bezrobotnych z powodu wypowiedzenia lub  wnioskują o AAP. 

 

Możesz przeprowadzić rejestrację jako arbeidssøker elektronicznie, w serwisie NAV.

 

Musisz odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań, zatwierdzić warunki rejestracji i jesteś odtąd zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy. Następnym krokiem jest dodanie lub zaktualizowanie swojego CV w systemie. Możesz to zrobić na specjalnej stronie NAV dla pracowników

 

NAV bardzo rygorystycznie podchodzi do tej kwestii. Jeśli nie zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna i nie zaktualizujesz CV, nie licz na pozytywną decyzję ws. dagpenger!

 

Wyślij wniosek o dagpenger wraz z dokumentami

 

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, nie wystarczy rejestracja w systemie NAV i aktualizacja CV. Musisz jeszcze złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o dagpenger (søknad om dagpenger). Możesz to zrobić elektronicznie na stronie NAV lub papierowo. Złożenie wniosku w formie elektronicznej jest nie tylko wygodniejsze, nie ryzykujesz również, że dokumentacja się zgubi po drodze. Dodatkowo masz dostęp na bieżąco do udzielonych przez siebie informacji.

 

Składanie wniosku może okazać się dla Ciebie dość skomplikowane, więc możesz potrzebować z tym pomocy. Oprócz tego, że musisz odpowiedzieć na zadane pytania i uzupełnić informacje, będziesz musiał dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • Skierowanie na permittering (varsel om permittering),
 • Umowa o pracę,
 • Zestawienie dochodów za ubiegły rok podatkowy,
 • Odcinki z pensji (lønnslipp-y) za ostatnie 3 miesiące,
 • Zaświadczenie o rotacyjnym systemie pracy - ten dokument ma duże znaczenie, jeśli będziesz chciał pobierać zasiłek, przebywając w Polsce.

Czas rozpatrywania wniosku o dagpenger trwa zwykle 4 tygodnie, jednak może trwać dłużej, jeśli np. będziesz chciał pobierać zasiłek, będąc w Polsce.

 

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki i dopilnujesz niezbędnych formalności, NAV wyda pozytywną decyzję w Twojej sprawie. 

 

Pozytywna decyzja - pamiętaj teraz o kartach meldunkowych!

 

Permittering w Norwegii | Karty meldunkowe | NorEkspert

Rys. Pamiętaj o regularnym wysyłaniu kart meldunkowych (meldekort) do NAV! 

 

Pozytywna decyzja z NAV nie oznacza, że to koniec Twoich obowiązków względem urzędu. NAV wypłaci Tobie pieniądze pod warunkiem, że wysyłasz regularnie karty meldunkowe (meldekort) do urzędu. Jeżeli posiadasz przynajmniej kody MinID to masz możliwość wysłania karty meldunkowej poprzez stronę NAV. W przypadku ich braku, będziesz zmuszony do wysyłania kart meldunkowych w wersji papierowej.

 

Karty meldunkowe informują NAV o Twojej aktualnej sytuacji i pozwalają urzędowi prawidłowo obliczyć wysokość zasiłku. W każdej karcie musisz odpowiedzieć na 5 pytań, dotyczących pracy, stanu zdrowia, szkoleń / edukacji, urlopu i chęci pozostania zarejestrowanym w systemie NAV jako osoba bezrobotna / poszukująca pracy.

 

Pamiętaj, żeby regularnie wysyłać karty meldunkowe do NAV. Nowe pojawiają się co 2 tygodnie, więc nie jest to uciążliwy obowiązek. Jeżeli zapomnisz wysłać kartę lub zrobisz to błędnie, NAV może wstrzymać wypłatę zasiłku dla bezrobotnych lub źle wyliczyć jego wysokość. Rób to więc systematycznie i starannie.

 

Permittering a wyjazd do Polski

 

Dostałeś skierowanie na permittering i zastanawiasz się, czy możesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych, przebywając w Polsce? Masz taką możliwość, o ile spełniasz kilka dodatkowych warunków.

 

Generalna zasada jest taka, że musisz pobierać dagpenger na permitteringu, będąc w Norwegii. Jednak NAV dopuszcza kilka odstępstw od tej zasady. Możesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii, będąc w Polsce, jeśli:

 • Jesteś pracownikiem rotacyjnym i możesz to udokumentować - oznacza to, że pracujesz w specjalnym, stałym systemie czasu pracy, w którym (w dużym uproszczeniu), wyrabiasz nadgodziny, które potem wykorzystujesz jako czas wolny w Polsce. System rotacyjny może być 2/2, 4/2, 6/4 itd.
 • Jesteś tzw. pracownikiem przygranicznym (grensearbeider) - czyli podróżujesz do Norwegii ze swojego kraju dzień w dzień lub minimum raz w tygodniu.

Oczywiście większość Polaków w Norwegii, którzy mogą skorzystać z tych wyjątków, to pracownicy rotacyjni. Jeśli planujesz pobierać zasiłek na permitteringu, będąc w Polsce, koniecznie sprawdź, czy masz opisany system rotacyjny pracy w umowie o pracę. Jeśli tak nie jest, poproś swojego pracodawcę o wystawienie oddzielnego zaświadczenia o systemie rotacyjnym, które wymieniliśmy już wcześniej na liście dokumentów. Musisz także wypełnić oświadczenie o pracy w systemie rotacyjnym (erklæringsskjema).

 

Podsumowanie

 

Permittering w Norwegii to z jednej strony trudna sytuacja, ponieważ faktycznie tracisz swoje dochody z pracy i stabilność finansową. Z drugiej strony jest to lepsza alternatywa dla wypowiedzenia i całkowitej utraty pracy. Gdy przejściowe kłopoty pracodawcy mijają, masz możliwość wrócić płynnie do swojej poprzedniej pracy, gdyż Twoja umowa nadal jest w mocy.

 

W czasie przestoju masz dużą szansę, aby móc pobierać dagpenger na permitteringu z NAV. Warunki uzyskania tego zasiłku nie są zbytnio rygorystyczne, zwłaszcza podstawowy, dotyczący dochodu minimalnego. Z doświadczenia wiemy, że nasi klienci na ogół bez większych problemów uzyskują zasiłek dla bezrobotnych z NAV, gdy zostają skierowani na permittering.

 

Dodatkową korzyścią permitteringu wobec całkowitej utraty pracy jest możliwość pobierania dagpenger, będąc w Polsce. Dla pracowników rotacyjnych jest to bardzo duże ułatwienie. Mogą bowiem pobierać zmniejszone wynagrodzenie, ale w polskich realiach, jeśli chodzi o koszty życia. Mają wtedy możliwość spokojnego odczekania (aż do 26 tygodni) na odzyskanie przez pracodawcę zleceń i powrót do Norwegii do poprzedniej pracy. O ile oczywiście nie uzyskają innej pracy w międzyczasie, co jest przecież wskazane przez NAV.

 

Autor: Borys Borowski / NorEkspert

 

Źródła: norekspert.no / nav.no

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące zasiłków w Norwegii:

Emerytura w Norwegii (cz. 3) - OTP, czyli obowiązkowy dodatek emerytalny od pracodawcy

Czy wiesz, że pracodawca w Norwegii najpewniej musi się dołożyć do Twojej emerytury z Norwegii? Zobacz, na czym polega OTP.

Emerytura w Norwegii (cz. 2) - inntektspensjon, czyli emerytura za osiągnięte dochody

Pracuj długo i zarabiaj dużo. Wtedy Twoja emerytura od wysokości dochodów w Norwegii będzie imponująca. Zobacz, na czym polega emerytura dochodowa.

Emerytura w Norwegii (cz. 1) - garantipensjon, czyli gwarantowana emerytura norweska

Czy wiesz, że podstawowa emerytura z Norwegii przysługuje prawdopodobnie także i Tobie? Dowiedz się, dlaczego to takie proste.

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy